Retail Trends Polska
Retail Trends Polska Retail Trends Polska

Raport Liderzy i
trendy w handlu 2016

Retail Trends Polska Retail Trends Polska

1-2/2015
 

Retail Trends Polska Retail Trends Polska

11-12/2014
 

Wydawnictwa

Wydawnictwa

Retail Trends Polska to jedyny w Polsce magazyn poświęcony trendom i innowacjom w branży retail technology & equipment. Na jego łamach prezentowane są rozwiązania służące usprawnieniu zarządzania nowoczesną siecią handlową, poprawie efektywności operacyjnej, redukcji kosztów działalności oraz wpływające na odbiór wizerunku marki w oczach klienta. Ważną część zawartości merytorycznej stanowią zagadnienia związane z aranżacją i wyposażeniem wnętrz sklepowych. Retail Trends Polska stanowi inspirującą lekturę zarówno dla osób zarządzających sieciami handlowymi we wszystkich formatach, jak również dla firm świadczących usługi dla branży. Każde wydanie magazynu zawiera wiodący Temat Numeru. Dodatkowo edycja majowa zawiera obszerny, coroczny Raport Nowoczesne Technologie w Handlu, natomiast numer październikowy to zawsze Raport Retail Design – Achitektura i Wnętrza. Nakład 6500 egz. Dystrybucja: wysyłka pocztowa imienna (prenumerata); ogólnopolska sprzedaż detaliczna (m. in. sieć salonów EMPiK, Inmedio, Relay); dystrybucja podczas kluczowych targów i konferencji.

Zamówienie rocznej prenumeraty Retail Trends Polska w cenie 216 PLN (w tym 8% VAT). Płatność na podstawie dokumentu proforma.

Dane osoby zamawiającej

Dane do wystawienia faktury VATDane do wysyłki (jeśli inne niż na fakturze)Zobacz online