Co trzecia Polka między 45. a 70. rokiem życia jest wykluczona cyfrowo i pozostaje poza zasięgiem Polskiej branży fintech i e-commerce. Około 1,6 miliona takich kobiet określa swoje umiejętności w zakresie zakupów online jako niskie lub wręcz bardzo niskie. Podobna liczba tak samo negatywnie ocenia własną zdolność do korzystania z usług finansowych i bankowości przez Internet.

Na dodatek 38 proc. konsumentek z tej grupy nie ma dostępu do Internetu, a tak samo liczna część nie korzysta z Internetu, choć ma do niego dostęp (39 proc.), jak wynika z Raportu Aasa – Polki Wykluczone Cyfrowo 2017, przygotowanego we współpracy z Kantar Public.
– Bez wątpienia kobiety są filarem wzrostów w Polskiej branży e-commerce, jednak liczne statystyki pokazują, że są to głównie osoby młode, doskonale obeznane z nowymi technologiami. Największy potencjał polskiej branży e-commerce i fintech tkwi w uśpionej cyfrowo grupie konsumentek 45+. Potwierdzają to nie tylko liczne analizy rynkowe, ale także sygnały, które otrzymujemy od merchantów – mówi Dorota Ubysz, Wiceprezes Zarządu DotPay.

Z raportu “E-commerce w Polsce 2016. Gemius dla e-Commerce Polska” wynika, że 52 proc. Polek robi zakupy w sieci. Ogółem, większość kupujących w Internecie stanowią grupy wiekowe 15-24 (30 proc.) i 35-49 lat (30 proc.). Osoby w wieku 50+ stanowią zaledwie 15 proc. kupujących online.

– Firmy z takich branż jak e-commerce, płatności online oraz internetowych usług bankowych od lat dwoją się i troją aby zachęcić coraz większą rzeszę klientów do korzystania z rozliczeń internetowych oraz bankowości mobilnej. W przypadku osób w wieku 50+ napotykają jednak na liczne bariery, głównie wynikające z przyzwyczajeń – mówi Łukasz Wierdak, analityk rynku płatności internetowych, Dyrektor Inwestycyjny w MCI Capital.

Polska nie wypada korzystnie na tle Europy w tym zakresie. Z danych Eurostatu za rok 2016 wynika, że ponad 50 proc. emerytów i rencistów w UE dokonało w 2016 zakupów w sieci. Co ciekawe, osoby w wieku 55-74 lata są nawet bardziej aktywne jeśli chodzi o liczbę transakcji, niż w konsumenci między 16. a 24. rokiem życia. Seniorzy stanowią większą grupę korzystającą z usług e-sklepów częściej niż 6 razy na kwartał (15 proc.), niż konsumenci w wieku 16-24 (13 proc.).

– Najczęstszą przyczyną rzadkiego korzystania lub niekorzystania z Internetu jest brak takiej potrzeby, jak deklaruje 58 proc. kobiet objętych badaniem. Wyraźnie widać brak świadomości dotyczącej kompleksowości usług online oraz ułatwień i korzyści, jakie przynoszą one w codziennym życiu – mówi Ovais Siddiqui, Prezes Zarządu Aasa Polska.

Co siódma badana jak dotąd nie otrzymała odpowiedniego wsparcia w zakresie korzystania z Internetu. Co ciekawe aż 70 proc. respondentek kobiet nie odczuwa potrzeby poszerzenia swoich umiejętności w tym zakresie.