Pod koniec 2016 roku w Polsce było ok. 13,11 mln m2 nowoczesnej powierzchni handlowej. Utrzymanie czystości w tego typu miejscach jest niezwykle istotne ze względów bezpieczeństwa – w samej tylko Warszawie 28 największych centrów handlowych notuje 16,7 miliona wizyt miesięcznie. Polacy doskonale zdają sobie sprawę z potencjalnych zagrożeń, jakie niesie brak odpowiednich standardów czystości w ogólnodostępnej przestrzeni – jak wynika z badań aż 98% respondentów uważa, że utrzymanie w czystości miejsc publicznych jest istotne dla powszechnego zdrowia i bezpieczeństwa.

Utrzymanie czystości w handlu jest również istotne ze względów biznesowych:
– aż 66% odwiedzających centrum handlowe zadeklarowało, że poleciłoby to miejsce na podstawie czystości jego pomieszczeń sanitarnych

– 50% badanych dorosłych stwierdziło, że unikałoby supermarketów i sklepów, w których zastali brudne toalety.

Dane te obrazują, jak istotne jest utrzymanie czystości w handlu, a wszelkie zaniedbania pod tym względem mogą znacząco wpłynąć na spadek obrotów.
„Istnieje ścisła zależność pomiędzy czystością w placówce handlowej a satysfakcją klientów z czasu spędzonego w tym miejscu. Dlatego utrzymanie wysokich standardów czystości jest istotne z czysto biznesowego punku widzenia – odwiedzający, który zrazi się do sklepu czy centrum handlowego, następnym razem wybierze konkurencję. Kluczowe jest, aby ekipy sprzątające na bieżąco monitorowały sytuację i reagowały na wszystkie problemy. W przypadku centrów handlowych dochodzi dodatkowe wyzwanie w postaci ich godzin otwarcia – często są dostępne przez większość doby, co wymaga dobrej organizacji pracy ekip utrzymujących czystość. Profesjonalne firmy potrafią połączyć elastyczne podejście do zadania z utrzymaniem najwyższych standardów higieny i bezpieczeństwa – przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. Sprawia to, że outsourcing usług utrzymania czystości jest dla branży handlowej wygodnym rozwiązaniem” – mówi Andrzej Tul, wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Czystości.