Cisco przedstawiło wyniki najnowszego badania CiscoTechRadar, przeprowadzonego przez ponad 80ekspertów (pracowników Cisco, ekonomistów, psychologów), identyfikujących pojawiające się trendy technologiczne i przewidujących ich wpływ na biznes, rządy i codzienne życie społeczeństw w perspektywie pięciu,dziesięciu a nawet dwudziestu pięciu lat.

W ciągu ostatnich lat zespół przygotowujący Cisco Tech Radar przeanalizował ponad 250 trendów, obecnie skupia się na 90-100, z których 6 poniższych uznaje za najważniejsze:

Zmiana jest jedyną stałą w świecie IT, a IT jest wszędzie;
Standard WebRTC zdefiniuje przyszłe sposoby pracy;
Internet Rzeczy a bezpieczeństwo IT;
Fog computing i analityka w czasie rzeczywistym;
Kontekstowa analiza predykcyjna
Uproszczenie sieci.

Wybrane prognozy
1.         Zmiana jest jedyną stałą w świecie IT, a IT jest wszędzie.

Prognoza: W ciągu najbliższej dekady granice poszczególnych branż będa zacierać się, a firmy IT będą coraz częściej nawiązywać współpracę, inwestować i przejmować firmy spoza swojego sektora. Innowacje w ICT przenikają do innych dziedzin, takich jak służba zdrowia, motoryzacja, automatyka czy lotnictwo.
Realizacja: Przejęcie firmy Nest przez Google jest zapowiedzią trendu, który będzie coraz powszechniejszy w najbliższych latach. Rosnący wpływ innowacji w ICT na całą gospodarkę i idące za tym możlwości sprawiają, że wiodące firmy technologiczne coraz bardziej rozszerzają swoje horyzonty i szukają partnerów biznesowych daleko poza swoją branżą.

Prognoza:
W USA do roku 2020 niemal połowę czynnych zawodowo osób stanowić będą przedstawiciele Pokolenia Y, którzy wniosą do miejsca pracy zupełnie nowe sposoby komunikacji (m.in. social media), zakładające konieczność ciągłego dostępu do sieci.  Wzrośnie także liczba freelancerów i pracowników mobilnych, co postawi firmy przed koniecznością dostosowania narzędzi pracy do tego trendu.
Wideokonferencje, komunikatory czy korporacyjne portale społecznościowe stają się normą w sytuacji, gdy coraz częściej w dużych firmach zespoły składają się z pracowników znajdujących się w rozproszonych lokalizacjach.

2.         Standard WebRTC zdefiniuje przyszłe sposoby pracy.

Realizacja: WebRTC (Web Real-Time Communication) rozwija się w segmencie rozwiązań do współpracy klasy korporacyjnej, przyspieszając zmiany w IT związane z konsumeryzacją i BYOD. Standard ten będzie się stawał coraz powszechniejszy w zastosowanich specyficznych dla konkretnych branż. Do roku 2020 WebRTC upowszechni rozwiązania do współpracy (Collaboration), których rynek będzie wart miliard dolarów. Mozilla ogłosiła w październiku 2014 wbudowanie funkcji komunikatora wideo, opartej o WebRTC, w przeglądarkę Firefox.
Prognoza:
W ciągu najbliższych 2 do 5 lat, bezpieczeństwo IT rozciągnie się na zupełnie nowe modele zastosowania, jak choćby automatyka przemysłowa. Podejście do bezpieczeństwa IT będzie przesuwać się od działania jedynie w modelu zapobiegawczym, do modelu zapewniającego bezpieczeństwo w całym kontinuum zagrożeń, a więc przed, w trakcie i po ataku.
W roku 2015 będziemy mogli korzystać z narzędzi bardzo dokładnie monitorujących stan sieci iw ten sposób przewidywać ewentualne ataki.

3.         Internet Rzeczy a bezpieczeństwo IT.

Realizacja: Inteligentne liczniki a ochrona prywatności: inteligentny licznik wysyłając do dostawcy informację o zużyciu energii przez użytkownika pozwala na optymalizację wykorzystania sieci przesyłowej w czasie rzeczywistym. Jednocześnie musi chronić te informacje przed ujawnieniem i wykorzystaniem przez nieuprawnione podmioty. Anonimizacja czy szyfrowanie danych to przykłady technik, dzięki którym inteligentne liczniki nie staną się narzędziemnielegalnej obserwacji nawyków użytkownika.
Maszyny produkcyjne a ochrona przed zagrożeniami: maszyny produkcyjne mają dłuższy cykl życia niż elektronika konsumencka, przez co ich możliwości obliczeniowe czy przestrzeń dyskowa nie mogą być w łatwy sposób zwiększone i dostosowane do aktualnych standardów. Nie dotyczy to jednak rozwiązań bezpieczeństwa – te są rozwijane i uaktualniane na bieżąco, zaprewniając takim maszynom odpowiedni poziom bezpieczeństwa przez cały, wydłużony cykl życia.

Prognoza:
W nadchodzącej epoce Internetu Wszechrzeczy wzrośnie znaczenie analizy w czasie rzeczywistym, szczególnie na brzegach sieci. Big Data jest niczym bez analizy i oceny danych. Jednak aby analiza była przydatna, jej wyniki muszą być dostarczane zainteresowanym osobom w czasie rzeczywistym. Wymagana do tego jest bezpieczna i świadoma kontekstu sieć, przewidująca zmiany otoczenia i reagująca na nie.
Inwestycje venture capital w sektor analityki w czasie rzeczywistym wzrosną ponad czterokrotnie w ciągu najbliższych 4 lat. Małe start-upy przewodzą fali innowacji w tym obszarze, obejmującym całą gamę rozwiązań – od aplikacji dla graczy komputerowych po zaawansowane narzędzia do analizy danych z pól naftowych czy oceny ryzyka cyberzagrożeń.