Comarch przeanalizował preferencje polskich użytkowników internetu w zakresie backupu danych w chmurze.

Przeprowadzone badania pokazują, że rośnie świadomość Polaków w kwestii bezpieczeństwa ich danych. Aż 67 proc. firm deklaruje, że wykonuje backup swoich baz danych, np. z oprogramowania klasy ERP. Równie często przedsiębiorcy robią kopie zapasowe plików ze swoich służbowych komputerów (64 proc.). Najczęściej zabezpieczają w ten sposób dokumenty biznesowe oraz archiwa programów pocztowych. Już co trzeci użytkownik usług do backupu danych online udostępnia dzięki nim pliki w Internecie, współdzieli zasoby z innymi użytkownikami oraz pracuje grupowo na dokumentach. Warto zauważyć, że prawie 20 procent użytkowników wykonuje kopie zapasowe z urządzeń mobilnych oraz synchronizuje dane pomiędzy swoimi urządzeniami.

Badania zrealizowane przez Comarch pokazały również, jakie przesłanki najczęściej decydują o wyborze rozwiązania do backupu danych w chmurze. 65 proc. ankietowanych jako decydujący czynnik wskazało bezpieczeństwo danych i zaufanie do producenta oprogramowania. Funkcjonalności dostępne w usłudze stanowią decydujący argument dla 40 proc. użytkowników. Nie bez znaczenia jest również miejsce przechowywania plików. Prawie 40 proc. respondentów wskazuje lokalizację przechowywanych danych na terenie Polski jako istotny czynnik przy wyborze usługi do backupu.