Do 2021 roku liczba użytkowników smartfonów i telefonów komórkowych wzrośnie globalnie do poziomu 5,5 miliarda, a to oznacza że będzie ich więcej niż kont w bankach (5,4 mld), domów i mieszkań z dostępem do bieżącej wody (5,3 mld) czy stacjonarnych linii telefonicznych (2,9 mld). Tak wynika z analiz opublikowanych w jedenastym wydaniu dorocznego raportu Cisco Visual Networking Index™ (VNI) Global Mobile Data Traffic Forecast (2016 to 2021).

Duży wzrost liczby użytkowników urządzeń mobilnych, smartfonów, łączy wykorzystywanych przez urządzenia IoT (Internet of Things) przy rosnącym wykorzystaniu wideo oraz zwiększającej się przepustowości sieci mobilnych spowodują, że ilość przesyłanych danych w najbliższych pięciu latach wzrośnie 7-krotnie. W Polsce wzrost ten będzie 5-krotny.

Kluczowe prognozy Cisco dotyczące globalnej transmisji danych w sieciach mobilnych w 2021 r.:

Ilość danych przesyłanych w sieciach mobilnych będzie stanowić 20% całkowitego ruchu IP – w 2016 roku udział ten wynosił 8%.
Na jednego mieszkańca Ziemi statystycznie będzie przypadać 1,5 urządzenia mobilnego. W użyciu będzie blisko 12 miliardów mobilnych urządzeń podłączonych do sieci (razem z połączeniami M2M). Dla porównania w 2016 było to 8 miliardów urządzeń (1,1 urządzenia na jednego mieszkańca globu).

Szybkość połączeń mobilnych wzrośnie 3-krotnie ze średnio 6,8 Mb/s w 2016 do 20,4 Mb/s w roku 2021.

Łącza M2M (Machine-to-Machine) będą miały 29-procentowy udział we wszystkich połączeniach mobilnych (3,3 mld) — oznacza to wzrost z 5% (780 mln) w roku 2016. M2M będzie najszybciej rosnącym typem połączeń mobilnych w związku ze wzrostem popularności aplikacji IoT w zastosowaniach konsumenckich i biznesowych.

Do 2021 roku sieci 4G będą obsługiwać 58% wszystkich połączeń mobilnych — w porównaniu do 26% w roku 2016. Jednocześnie ich udział w całkowitym ruchu danych przesyłanych w sieciach mobilnych wzrośnie do poziomu 79%.

Smartfony (łącznie z fabletami) będą miały ponad 50-procentowy udział w liczbie wszystkich urządzeń i łączy mobilnych (6,2 mld) – wzrost z 3,6 mld w roku 2016.

Kluczowe prognozy dla Polski:

5-krotny wzrost ruchu danych w sieciach mobilnych w latach 2016-2021. Wzrost ten będzie 2 razy szybszy niż wzrost ruchu w stacjonarnych sieciach IP.

Do 2021 r. wideo będzie odpowiać za 81% ruchu w polskich sieciach mobilnych. W roku 2016 było to 61%.

Do 2021 r. smartfony będą generować 76% całkowitego ruchu w sieciach mobilnych.

W ciągu najbliższych 5 lat ruch 4G wzrośnie 11-krotnie i w roku 2021 będzie stanowił 94% całkowitego ruchu danych w sieciach mobilnych.

W 2021 r. aplikacje chmurowe będą odpowiadać za 93% całkowitego ruchu danych w sieciach mobilnych, w porównaniu z 85% na koniec 2016 r.

Do 2021 r. będzie w Polsce 3,9 mln urządzeń wearable, z czego 0,5 mln będzie posiadać wbudowaną łączność komórkową.

Eksplozja liczby aplikacji mobilnych oraz łączy mobilnych wykorzystywanych przez użytkowników jest siłą napędową dla rozwoju sieci 4G, a wkrótce także ich kolejnej generacji – 5G. Cisco oraz inni eksperci z branży przewidują, że do 2020 roku będziemy mieli do czynienia z wdrożeniami infrastruktury sieci 5G na masową skalę. Operatorzy sieci mobilnych będą bowiem potrzebowali rozwiązań zapewniających wyższą niż obecnie przepustowość, mniejsze opóźnienia transmisji oraz możliwości dynamicznej konfiguracji parametrów. Sieci 5G mają spełnić te wymagania oferując nie tylko lepsze parametry, ale również pozwalając na wdrażanie zupełnie nowych usług adresowanych zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Cisco prognozuje, że do roku 2021 sieci 5G uzyskają 1,5-procentowy udział w globalnej, mobilnej transmisji danych, zaś połączenie 5G będzie przenosić średnio 4,7-krotnie więcej ruchu niż połączenie 4G oraz 10,7-krotnie więcej niż 3G.

Dodatkowe prognozy dotyczące wzrostu transmisji danych w sieciach mobilnych:

1. Wzrost globalnego ruchu danych w sieciach mobilnych:
Do 2021 roku, globalny ruch w sieciach mobilnych osiągnie poziom 49 eksabajtów (EB) na miesiąc, czyli 588 eksabajtów rocznie.
Prognoza, że transmisja danych będzie wynosiła 588 eksabajtów rocznie oznacza:
122-krotnie większy ruch w sieciach mobilnych w porównaniu do obsługiwanego 10 lat wcześniej, w 2011 roku.
Wartość ta jest równoważna przesłaniu przez sieć 131 bilionów obrazów (np. wiadomości MMS).

2. Znaczący wzrost transmisji treści wideo na żywo w sieciach mobilnych:
W latach 2016-2021 ruch wideo wzrośnie 8,7-krotnie. Jest to największy przewidywany wzrost we wszystkich kategoriach aplikacji mobilnych. Mobilne wideo będzie miało 78-procentowy udział w całkowitym ruchu w sieci do 2021 roku.
Natomiast jeśli chodzi o transmisję treści wideo na żywo to w analizowanym okresie nastąpi wzrost aż 39-krotny i transmisja takich danych uzyska 5-procentowy udział w całkowitym ruchu w sieciach mobilnych do roku 2021.

3. Wzrost popularności VR (Virtual Reality) i AR (Augmented Reality):
VR (wirtualna rzeczywistość) to technologia pozwalająca na umieszczenie użytkownika w odizolowanym od realnego środowiska świecie wirtualnym, natomiast AR (rzeczywistość rozszerzona) tworzy generowaną przez komputer dodatkową nakładkę na realne otoczenie.
Popularyzacja aplikacji VR jest związana z upowszechnieniem zastosowań urządzeń wearables, takich jak okulary VR. Cisco prognozuje 5-krotny wzrost rynku, liczba sprzedawanych okularów VR wzrośnie z 18 mln w 2016 do 100 mln w roku 2021.
Globalny ruch generowany przez systemy VR wzrośnie 11-krotnie z 13,3 petabajta/miesiąc w roku 2016, do 140 petabajtów/miesiąc w 2021.
Globalny ruch generowany przez systemy AR wzrośnie 7-krotnie z 3 petabajtów/miesiąc w roku 2016, do 21 petabajtów/miesiąc w 2021.

4. Popularyzacja połączonych z siecią urządzeń wearables będzie wpływać na wzrost liczby systemów M2M:
Cisco szacuje, że liczba urządzeń wearables na świecie wzrośnie z 325 mln w roku 2016 do 929 mln w 2021, a więc około 3-krotnie.
Natomiast liczba takich urządzeń wyposażonych w interfejsy do komunikacji z sieciami komórkowymi zwiększy się z 11 mln w roku 2016 do 69 mln w 2021.

5. Sieci Wi-Fi będą odciążać sieci komórkowe:
W 2016 roku, 60% transmisji danych w smartfonach było obsługiwane przez sieci Wi-Fi. Do 2021 roku udział ten zwiększy się do 63%.
W 2016 roku, średnia ilość danych wymienianych przez smartfony za pośrednictwem sieci Wi-Fi wyniosła 10,7 EB na miesiąc i przewyższała ruch obsługiwany bezpośrednio przez łącza komórkowe (7,2 EB).
Liczba publicznych i prywatnych stacji dostępowych Wi-Fi wzrośnie 6-krotnie, z 94 mln w roku 2016 do 541,6 mln w 2021.

Całkowita ilość danych przekazywanych za pośrednictwem sieci Wi-Fi do roku 2020 będzie miała 49-procentowy udział w globalnym ruchu IP. Dla porównania, w 2015 roku wynosił on 42%.