Firmy z szesnastu badanych globalnie sektorów gospodarki zrealizowały jedynie 20 procent całkowitego potencjału korzyści z cyfryzacji biznesu, możliwych do osiągnięcia w roku 2015. Takie wnioski przynosi badanie Cisco Digital Value at Stake, mierzące korzyści lub straty finansowe w oparciu o dwa elementy:

1)    zupełnie nowe źródła przychodów lub oszczędności osiągnięte dzięki inwestycjom i innowacjom cyfrowym;
2)    przesuwanie korzyści między firmami w ramach poszczególnych branż (pomiędzy „przegranymi” a „zwycięzcami” cyfrowej transformacji), spowodowane różnicami w poziomie ucyfrowienia ich biznesu.

Badanie Cisco Digital Value at Stake analizuje ponad 350 przypadków wykorzystania technologii cyfrowych przez firmy z szesnastu branż. Sześć z tych branż (produkcja przemysłowa, usługi finansowe, handel detaliczny, usługi ICT, służba zdrowia i branża wydobywcza) składać się będzie na niemal 75 proc. całkowitej wartości sektora prywatnego w nadchodzącej dekadzie.

Kluczowym wnioskiem z raportu jest to, że cyfrowi liderzy, tacy jak Apple, Uber czy Tesla, są skuteczniejsi w osiąganiu korzyści z cyfryzacji, ponieważ chętniej tworzą nowe modele biznesowe, wykraczające poza branże, w których działali dotychczas.

Na przykład, z badania wynika, że sklepy detaliczne mogą w istotny sposób zwiększać zaangażowanie klientów i wydajność pracowników dzięki inwestycjom w cyfryzację. To z kolei pozwoli im konkurować ze sklepami internetowymi. Samo tylko usprawnienie analityki w handlu może przełożyć się na korzyści rzędu 285 miliardów dolarów w ciągu najbliższej dekady. Wg szacunków Cisco, branża handlu detalicznego zrealizowała zaledwie 15 proc. swojego potencjału korzyści w roku 2015.

Badanie Cisco stwierdza, że branże, które w największym stopniu wykorzystują potencjał korzyści z cyfryzacji biznesu posiadają dwie wspólne cechy:
1)    w dużym stopniu oparte są o technologie IT, zarówno jeśli chodzi o dostarczane produkty i usługi, jak również sposób ich dostarczania;
2)    wykazują w sposobie prowadzenia biznesu znaczny stopień konwergencji między technologiami informacyjnymi (IT) a operacyjnymi (OT).

Cisco radzi ponadto jakie trzy kroki powinny wykonać firmy, aby skutecznie stworzyć swoją cyfrową strategię:
1)    Określenie miejsca, w którym firma znajduje się obecnie na drodze do cyfrowej transformacji, przy uwzględnieniu jej możliwości i celów biznesowych;
2)    Wybór tych modeli zastosowania cyfrowych technologii, które mogą najszybciej dostarczyć korzyści dla biznesu, będąc następnie podstawą do sfinansowania długofalowych cyfrowych strategii;
3)    Rozwój sprawnego biznesu w oparciu o świadomość zmian w otoczeniu biznesowym, podejmowanie najlepszych w danym momencie decyzji opartych o dojrzałą analizę danych oraz szybką egzekucję tych decyzji.

Coraz większe znaczenie w skutecznej cyfryzacji biznesu odgrywają strategie cyberbezpieczeństwa. Mają one potencjał, by zasilić sektor prywatny kwotą rzędu 5,3 bln dolarów w ciągu najbliższych 10 lat. Niemal 70 proc. tej kwoty jest związane ze zdolnością firm do integracji rozwiązań cyberbezpieczeństwa z cyfrowym fundamentem ich działalności, co napędza innowacje i wzrost.