Od czasu wynalezienia w 1992 roku SMS jako technologia przeszedł długą drogę od kanału informacyjnego służącego na początku tylko operatorom do globalnej platformy komunikacyjnej używanej przez miliardy ludzi na całym świecie. To właśnie na modelu komunikacji SMS wzorowali się twórcy nowoczesnych systemów P2P (person-to-person) takich jak WhatsApp, WeChat czy Line, które wyparły SMS w obszarze komunikacji między użytkownikami. Jeśli chodzi jednak o komunikację w modelu application-to-person (A2P) to SMS wciąż pozostaje najskuteczniejszym i najszybszym rozwiązaniem dla dystrybucji powiadomień i komunikatów generowanych przez systemy informatyczne i aplikacje.

Paradoksalnie siłą SMS-ów jest to, że technologia ta pozostała bez zmian, podczas gdy inne rozwiązania komunikacyjne ewoluowały na przestrzeni ostatnich lat. Do głównych zalet należy m.in. to, że SMS-y są najszerzej rozpowszechnionym standardem komunikacyjnym. Oznacza to, że wiadomość tekstową można odebrać na dowolnym urządzeniu, niezależnie od tego czy jest to smartfon najnowszej generacji czy najprostszy telefon komórkowy. Według ostatnich badań przeprowadzonych przez Frost & Sullivan odbiorcy odczytują ponad 98 procent wysyłanych do nich wiadomości, co czyni SMS znacznie skuteczniejszym narzędziem, niż np. wiadomości e-mail, które często nie docierają do adresatów i lądują w zakładce spam. Połączenie wysokiej skuteczności dotarcia do odbiorców oraz niskich kosztów dostarczenia wiadomości bezpośrednio do odbiorców powoduje, że SMS to bardzo atrakcyjna propozycja dla firm różnej wielkości oraz instytucji publicznych.

SMS-y przeszły ewolucję
Rosnące zapotrzebowanie firm oraz instytucji rządowych na profesjonalne mobilne usługi komunikacyjne stwarza przestrzeń na innowacje w 22-letniej dzisiaj technologii. Wyspecjalizowane firmy i dostawcy usług komunikacyjnych w ostatnich latach rozwinęli się i poczynili znaczące inwestycje, które pozwoliły poprawić funkcjonowanie systemów SMS A2P. Dzięki temu możliwa była transformacja systemów SMS z pozycji platformy służącej do utrzymywania kontaktu z przyjaciółmi w kierunku kompletnego rozwiązania funkcjonującego jako kanał transakcyjny, który można łatwo zintegrować z aplikacjami mobilnymi i webowymi, systemami informatycznymi oraz bankowymi bazami danych. W pewnym sensie technologia SMS zatoczyła koło – pierwsza wiadomość tekstowa została wysłana w 1992 roku z komputera, można zatem przyjąć, że była to zarazem pierwsza w historii wiadomość w wysłana w modelu A2P.

Gdzie są pieniądze?
Operatorzy telefonii komórkowej w ostatnich latach musieli zmienić podejście do SMS i wypracować nowy model biznesowy dla tej usługi. Przede wszystkim przeciętny użytkownik, który ma do dyspozycji bezpłatne komunikatory mobilne nie chce więcej płacić za wiadomości tekstowe i oczekuje, że płacąc abonament lub korzystając z oferty prepaid otrzyma pakiet SMS-ów za darmo. Właśnie dlatego struktura przychodów operatorów mobilnych z usług SMS zmienia się i dzisiaj coraz szybciej to firmy i ruch b2b (business-to-business) odpowiada za większą część wpływów do budżetu operatorów w obszarze tekstowej komunikacji mobilnej. Źródłem przychodów operatorów z usług SMS przestaje być sam użytkownik. Coraz częściej jego rolę zastępują firmy, które za pośrednictwem krótkich wiadomości tekstowych starają się do niego dotrzeć.
Należy jednak zauważyć, że operatorzy często nie potrafili sami wykorzystać tego zapotrzebowania. Dzieje się tak, ponieważ model A2P SMS mimo, że pozornie wygląda na dość prosty w rzeczywistości wymaga zaangażowania po stronie operatora znacznych środków oraz kompetencji, których operator nie gromadził przez ostatnie lata. Wpływ na to z pewnością ma fakt, że gwałtowny wzrost ruchu A2P nastąpił stosunkowo niedawno temu i został wywołany przez firmy poszukujące skutecznych rozwiązań mobilnych. Duże zapotrzebowanie na usługi mobilne otworzyło drzwi do rozwoju wielu firm skupiających specjalistów rozwijających m.in. aplikacje mobilne i webowe, które w połączeniu z systemem SMS o zasięgu globalnym stawały się niezwykle efektywnymi narzędziami nowoczesnego marketingu.

Wyspecjalizowani dostawcy usług mobilnych, tacy jak Infobip szybko odpowiadali na nowe potrzeby firm w zakresie dotarcia do klientów, którzy spędzają coraz więcej czasu korzystając z takich urządzeń jak smartfony czy tablety. Rozwój kompleksowych rozwiązań oczywiście nie byłby możliwy bez ścisłej współpracy z operatorami, którzy wraz z dostawcami wypracowali nowe podejście do tego biznesu. Wielu operatorów włączyło infrastrukturę, która pozwala lepszą integrację usług SMS z systemami IT, przetwarzania danych i narzędzi billingowych. Można powiedzieć, że za sprawą modelu A2P SMS dokonała się prawdziwa rewolucja. Zmienił się nie tylko sposób, w jaki operatorzy traktują usługę SMS, ale również jednocześnie zmianie uległo podejście firm, które nauczyły się wykorzystać bazy swoich klientów do tego, aby skutecznie do nich docierać z inspirującymi komunikatami.

Indie napędzają ruch wiadomości w modelu A2P
Przykłady użycia modelu A2P są bardzo liczne. Najwięcej znajdziemy ich analizując kampanie marketingowe, systemy zapewniające bezpieczeństwo oraz ratownicze. Bardzo dynamicznie usługi SMS w modelu A2P rozwijają się m.in. w Indiach. Na początku 2015 roku władze tego kraju wprowadziły darmowe powiadomienia SMS dla rolników, aby ostrzegać ich przed wystąpieniem ekstremalnych zjawisk atmosferycznych. Indie w ogóle są doskonałym przykładem wpływu SMS na codzienne życie ludzi. Oprócz szeroko stosowanych przez rząd powiadomień z ostrzeżeniami dla mieszkańców, SMS jest również używany przez największe przedsiębiorstwa w kraju, a  miesięczny wolumen wysłanych wiadomości przekracza 9 miliardów. W sumie w Indiach co roku wysyłanych jest ponad 100 miliardów wiadomości SMS, niezależnie od szybko rosnącej penetracji takich aplikacji jak WhatsApp czy Viber.

W modelu A2P SMS-y mogą dotrzeć do wszystkich liczonych w miliardach mobilnych urządzeń na świecie. Trudno spodziewać się, aby którakolwiek z dostępnych technologii mobilnych osiągnęła taki zasięg oraz wpływ na odbiorców.
Marcin Papiński, Dyrektor ds. Rozwoju w firmie Infobip