W swojej działalności biznesowej ABC Data wykorzystuje obecnie kilka platform e-commerce. Już od 18 lat podstawowym narzędziem transakcyjnym jest InterLink, który generuje obecnie około 85% obrotów Spółki. Dla wielu resellerów jest on jednym z najważniejszych narzędzi pracy, ponieważ umożliwia im dostęp do pełnej oferty produktowej ABC Data, informacji o zamówieniach, dostawach czy aktualnych promocjach. Od samego początku InterLink cieszy się doskonałą opinią klientów i jest wzorcem dla całego rynku dystrybucji IT, jak powinny wyglądać i funkcjonować tego typu narzędzia. Platforma jest systematycznie rozwijana i wzbogacana o nowe funkcjonalności i możliwości. W ostatnim czasie została wyposażona m.in. w zupełnie nowy, uczący się silnik wyszukiwarki, możliwość obsługi wielu koszyków, a także pakiet ulepszeń graficznych.

InterLink Posiada kilkanaście dodatkowych interfejsów i rozwiązań integracyjnych, które rozszerzają funkcjonalność systemu i pozwalają na automatyzację procesów zakupowych. Jednym z ważniejszych jest Gateway, nowoczesne rozwiązanie wspierające e-commerce. W jego ramach sklepy działające on-line mają dostęp do informacji produktowych i mogą w pełni automatycznie dokonywać transakcji. Z tego rozwiązania korzysta kilkuset klientów Spółki z Polski i Europy, a ich liczba stale się powiększa, podobnie jak grupa zadowolonych użytkowników stworzonej przez ABC Data platformy e-commerce w modelu white label B2C – Reseller Web. Skierowana do resellerów, pozwala im na proste i szybkie tworzenie i konfigurowanie otwartego sklepu on-line. Jest on w pełni zintegrowany z systemem transakcyjnym ABC Daty, dzięki czemu pozwala resellerom na prowadzenie działalności handlowej przy minimalnych nakładach finansowych i operacyjnych. Z kolei BiznesLink to narzędzie umożliwiające resellerom wsparcie w zakresie oferowania produktów i usług do zarządzanych i obsługiwanych przez nich klientów.

W ciągu ponad 25 lat istnienia ABC Data wielokrotnie udowadniała, że potrafi trafnie przewidywać kierunki rozwoju rynku, a projektowane przez nią rozwiązania
e-commerce często wyprzedzają swoje czasy
– komentuje Ilona Weiss, Prezes Zarządu ABC Data S.A. – E-commerce to niezwykle obiecujący obszar, a generowane przez niego obroty, zarówno w Europie jak i w Polsce, liczy się w setkach miliardów Euro rocznie. Co więcej rynek ten rośnie bardzo dynamicznie, a jeszcze szybciej rozwija się sektor m-commerce, związany z urządzaniami mobilnymi, jak smartfony czy tablety. Dlatego firmy, które chcą utrzymać się na rynku, powinny już dziś nauczyć się umiejętnie i efektywnie wykorzystać te perspektywiczne kanały sprzedaży, tak jak od lat robi to ABC Data – dodaje Ilona Weiss.

Dynamiczny rozwój sektora e-commerce został uznany za priorytetowy dla ABC Data i wpisany na listę kluczowych inicjatyw biznesowych określonych w strategii biznesowej Dystrybutora na lata 2016-2018. Obecnie Spółka skupia się przede wszystkim na rozbudowie już istniejących platform o nowe funkcjonalności oraz powiększaniu, m.in. o nowoczesne platformy mobilne, istniejącego portfolio rozwiązań umożliwiających dotarcie do jak najszerszego grona klientów B2B. W ostatnim czasie ABC Data nabyła też niemal dwadzieścia procent udziałów w spółce BiznesLink Co. Firma ta jest właścicielem horecalink.pl, pierwszego w Polsce narzędzia
e-commerce opartego na modelu B2B, umożliwiającego dokonywanie zakupów oraz sprzedawanie produktów w branży HoReCa oraz dentalink.pl, platformy zakupowej dla stomatologów.