Firma Adform otwiera oddział w Warszawie. Decyzja wynika z szybkiego wzrostu rynku usług zautomatyzowanych w Polsce.

Real Time Bidding (RTB) to model zautomatyzowanego zakupu powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym. Platforma Adform oferuje rozwiązania w zakresie RTB oraz tradycyjnej reklamy graficznej, obejmujące planowanie kampanii, targetowanie emisji oraz optymalizację kreacji i analitykę.

Stanowisko dyrektora ds. rozwoju w polskim oddziale Adform objął Bartosz Malinowski, który przeszedł do Adform z firmy Adobe.