Firma AGIS Fire & Security, międzynarodowy dostawca rozwiązań w zakresie elektronicznych systemów zabezpieczeń, instalacji elektrycznych i rozwiązań do ochrony przeciwpożarowej, wdrożyła rozwiązanie Microsoft Dynamics CRM 2013 w celu usprawnienia procesów związanych ze sprzedażą, ofertowaniem, realizacją zleceń i pozyskiwaniem nowych klientów. Projekt zrealizowała firma Intersys, specjalizująca się dostarczaniu i wdrażaniu aplikacji biznesowych Microsoft.

Microsoft Dynamics CRM został zintegrowany z funkcjonującym już w przedsiębiorstwie pakietem Microsoft Office 365 oraz systemem klasy ERP – BAAN, dzięki czemu jego użytkownicy zyskali łatwy dostęp do informacji o statusie klienta, liczbie faktur do zapłacenia oraz ich wartości. Ponadto firma Intersys dokonała optymalizacji systemu w zakresie obsługi procesu sprzedaży i wydajności pracy. Ściśle określone zostały automatycznie tworzące się zadania i terminy realizacji na poszczególnych etapach procesu. Poszczególne pola dostosowano również do konkretnych wymagań biznesu. W odpowiedzi na potrzeby firmy wprowadzono szereg funkcjonalności automatyzujących pracę handlowców poprzez m.in. tworzenie wielu szans sprzedaży (nadrzędnych i podrzędnych), wieloetapowe akceptacje szans sprzedaży, ofert i umów oraz graficzne tworzenie hierarchii organizacji klientów w postaci diagramów.

Microsoft Dynamics CRM 2013 przyczynił się do optymalizacji procesów związanych z zarządzaniem transakcjami sprzedażowymi i posprzedażowymi, stanowiąc narzędzie wspomagania tych procesów poprzez ich automatyzację. Co ważne, rozwiązanie pozwala na kontrolowanie realizacji projektów, ważne w podnoszeniu jakości obsługi klienta. Dzięki centralizacji danych w jednym systemie przedsiębiorstwo zyskało dostęp do spójnych informacji na temat klientów, zaś zabezpieczenie i kontrola modyfikacji kluczowych danych zapewniły pełne bezpieczeństwo zarówno firmie, jak i jej klientom.