Na początku lutego w AGIS Fire & Security przedstawiciele Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej przeprowadzili audit w nadzorze. W wyniku uzyskania pozytywnej oceny firma utrzymała wszystkie zintegrowane systemowo certyfikaty: ISO 9001, AQAP 2110, PN-N 18001 oraz BS OHSAS 18001 oparte na koncepcji ciągłego doskonalenia.

Podczas auditu weryfikacji podlegały m.in. skuteczność systemu zarządzania firmy w kontekście wyznaczonych celów, efektywność nadzoru nad procesami, postęp działań związanych ze stałym doskonaleniem w kontekście zdolności organizacji do ciągłego zapewniania wysokiej jakości świadczonych usług i obsługi klientów.

Zakres certyfikacji obejmował sprzedaż, projektowanie, instalowanie i serwis systemów niskoprądowych, detekcji i gaszenia pożaru oraz inteligentnych systemów transportowych, instalacji elektrycznych niskiego i średniego napięcia oraz systemów Automatyki i Zarządzania Budynkami.

Wymienione certyfikaty umożliwiają firmie AGIS Fire & Security realizację projektów o dużej skali, w tym również dla klientów z sektora działalności przemysłowej wymagających spełnienia szczególnych warunków dotyczących bezpieczeństwa w obiekcie, a także utrzymania odpowiednich standardów w zakresie ochrony środowiska i BHP.

AGIS Fire & Security jest międzynarodowym dostawcą i integratorem rozwiązań w zakresie elektronicznych systemów zabezpieczeń, instalacji elektrycznych, systemów detekcji i gaszenia pożaru. Kompleksowe usługi AGIS Fire & Security obejmują projektowanie, instalowanie, uruchomienie oraz konserwację i serwis na terenie całej Polski.