W Światowym Dniu Informacji na temat Rozwoju, sieć sklepów ALDI w Polsce komunikuje wdrożenie nowej Polityki Klimatycznej. Grupa Przedsiębiorstw ALDI Nord zapowiada obniżenie emisji gazów cieplarnianych do 2021 roku o 40% w stosunku do 2015 roku oraz zwiększenie pozyskiwania prądu z odnawialnych źródeł we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność. Między innymi w krajach, które już dziś wyznaczają trendy w zakresie ekologii, zgodnie z raportem niezależnej organizacji Notre Dame Global Adaptation (ND-GAIN): Niemczech, Francji, Danii czy Portugalii.

– W dobie globalnych zagrożeń ekologicznych, ochrona klimatu jest jednym z filarów budowanej od lat strategii zrównoważonego rozwoju firmy. Już dziś w każdym nowym sklepie ALDI w Polsce stawiamy na ekologiczne oświetlenie LED, przyczyniające się do zmniejszania emisji CO2 do 50% w porównaniu z wcześniejszą technologią. Już w 70% naszych sklepów w Polsce stosujemy to rozwiązanie. Ponadto dzięki przeszkolonym witrynom sklepowym, ograniczamy ilość światła sztucznego w naszych placówkach, tym samym oszczędzając energię – komentuje Hubert Iwanowski, Zastępca Dyrektora Zakupów ds. Jakości i CR ALDI Polska.

Punktem wyjścia nowej Polityki Klimatycznej jest bilans klimatyczny przygotowany według uznanego na całym świecie standardu Greenhouse Gas Protocol (w skrócie GHG), wskazujący miejsca powstawania emisji gazów cieplarnianych. W niemal 60% emisja ta wynika ze zużycia energii w sklepach, w 17% z chłodzenia produktów spożywczych, 13% z logistyki, a 9% to udział emisji CO2 powstałej w centrach logistycznych.

W 2015 roku, stanowiącym punkt odniesienia, emisja gazów cieplarnianych wynosiła dla całej Grupy Przedsiębiorstw 637 tysięcy ton CO2. Na tę liczbę w 52% składa się zużycie prądu, w 19% ubytek w czynnikach chłodniczych i 13% zużycie gazu. Zgodnie z przyjętym celem firma obniży globalnie emisję gazów cieplarnianych o niemal 255 tysięcy ton do 2021 roku. Odpowiedzią ALDI są odnawialne źródła energii oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne zarówno w sklepach, chłodnictwie, logistyce czy centrach logistycznych. ALDI wdrażać będzie m.in. zastosowanie ekologicznych czynników chłodniczych, zarządzanie energią w sklepach czy centrach logistycznych za pomocą czujników ruchu czy zastosowanie alternatywnych paliw w logistyce.

– Dużą inspirację dla działań w Polsce stanowią rozwiązania ekologiczne z sukcesem przyjmowane w innych krajach Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord. Są to instalacje fotowoltaniczne w sklepach we Francji i Portugalii, cyfrowy system do monitorowania ubytków czynników chłodniczych w Hiszpanii czy innowacyjny projekt zaopatrywania sklepów w zimno i ciepło w Niemczech „ESyCool Green”, za który partner projektu, firma Viesssmann otrzymała nagrodę IKU-Award 2017 za innowację na rzecz klimatu i środowiska. Dostosowujemy je do lokalnych możliwości i zasobów, tak aby do 2021 roku cała Grupa Przedsiębiorstw zrealizowała przyjęty cel zgodnie z Polityką Klimatyczną – dodaje Hubert Iwanowski.