Alfa Projekt – spółka oferująca rozwiązania informatyczne dla podmiotów sektora usług logistycznych – zaprojektowała i wdrożyła kompleksowy system IT dla firmy kurierskiej Siódemka. Wdrożone w ramach systemu rozwiązania optymalizują procesy Siódemki w trzech obszarach – operacyjnym, finansowym oraz kurierskim.

Wdrożone rozwiązania wspierają działanie organizacji:

  1. W obszarze operacyjnym – w zakresie kontroli procesów magazynowych, organizacji pracy sortowni, optymalizacji działania dyspozytorni.
  2. W obszarze finansowym – przez systemy bilingowe oraz rozliczeniowe klientów i kurierów, oraz moduły rozliczenie gotówki pozyskiwanej z przesyłek pobraniowych.
  3. W zakresie organizacji pracy zespołów kurierskich – przez rozwiązania mobilne wykorzystywane przez kuriera podczas pracy w terenie (oprogramowanie terminali mobilnych) oraz moduł MSK odpowiedzialny za planowanie tras przejazdów i optymalizację operacyjną pracy dostarczyciela.

Alfa Projekt stale wpiera działanie wdrożonych przez siebie rozwiązań w ramach świadczonej na rzecz Siódemki usługi SLA. Realizuje ponadto prace związane z ich dalszym rozwojem. Udziela przy tym wsparcia konsultantów z szeroką wiedzą o rynku KEP oraz analityków biznesowych szczególnie w zakresie nowych usług w obszarze E-commerce.