Amerykanie z roku na rok coraz chętniej, zamiast przeżywać dantejskie sceny w kolejkach do największych sklepów, wolą kupować nie ruszając się sprzed ekranu komputera.

Sprzedaż online w ujęciu całościowym przeżywa gwałtowny wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem. Patrząc na 2011 rok, w 2012 firma PayPal zanotowała 173 proc. wzrost pod względem liczby klientów dokonujących mobilnych zakupów i 193 proc. wzrost ilościowy w płatnościach mobilnych.