Gdzie klienci galerii handlowej spędzają najwięcej czasu? Do jakich sklepów idą po wyjściu ze sklepu danej marki? Co oglądali przed kupieniem telewizora Samsung? Na ile skuteczna jest nowa wystawa? Czy warto przenieść niektóre z eksponowanych towarów w głąb sklepu, bo nie spełniają swojej roli? Jakie marki warto umieścić blisko siebie, bo mają wspólnych klientów? Na te i na wiele innych pytań potrafi odpowiedzieć Aleph.Vision — system analizujący zachowania klientów na terenie obiektów handlowych, na podstawie obrazu wideo  informuje evigo.pl.

Równoczesna analiza obrazu z wielu kamer pozwala na precyzję i uzyskanie więcej danych o zakupowej „podróży“ klientów. Możliwe jest nie tylko zliczanie przechodzących osób (tzw. „footfall“), ale też prześledzenie ścieżek poszczególnych osób przez cały obiekt oraz powiązanie ścieżek z danymi z kas.

Na podstawie takiej analizy możliwa jest automatyczna segmentacja klientów (identyfikacja grup o podobnym zachowaniu, z uwzględnieniem czasu), co umożliwia precyzyjne przygotowywanie promocji. Cenna dla właścicieli galerii handlowych jest analiza grup sklepów, mających wspólnych klientów — informacje takie pozwalają na lepsze rozmieszczenie sklepów w galeriach. Można też oczekiwać, że najemcy będą skłonni zapłacić za informacje o tym, do których sklepów udają się klienci po wyjściu od nich lub skąd przychodzą.

Poza analizą zachowań w korytarzach galerii, system może zostać rozszerzony o powierzchnie sklepów, oraz połączony z danymi z kas. Może to stanowić atrakcyjną wartość dodaną oferowaną najemcom.
Aleph.Vision wykorzystuje istniejącą infrastrukturę monitoringu wideo uzupełnioną dodatkowymi kamerami, sprzętem oraz oprogramowaniem. Informacje przedstawiane są w czytelnym panelu. Możliwe jest przeglądanie danych, analiza i wizualizacje.