Credit Agricole udostępnił najnowszą wersję swojej aplikacji mobilnej CA24. Znalazło się w niej kilka użytecznych nowości, na które czekali klienci.

Najważniejszą nowością jest możliwość podpięcia do aplikacji rachunków firmowych i korzystania z nich tak samo jak z rachunków indywidualnych.
– Klient, który posiada dostęp do profilu indywidualnego i firmowego loguje się do aplikacji jednym hasłem i może przełączać widok pomiędzy tymi profilami, bez konieczności przelogowywania. Jeśli użytkownik posiada kilka rachunków, może ustanowić jeden domyślny, który wyświetli się bezpośrednio po zalogowaniu. A jeśli ktoś prowadzi kilka firm, to każda z nich będzie prezentowana w ramach osobnego profilu – informuje Michał Czurabski, manager Zespołu Rozwoju Bankowości Mobilnej z Credit Agricole.

Inną nowością jest automatyczna prezentacja salda na rachunku bezpośrednio po uruchomieniu aplikacji. Użytkownik (zarówno indywidualny, jak i firmowy) może łatwo sprawdzić ile ma środków na koncie, bez konieczności logowania się – wystarczy, że kliknie w ikonkę na ekranie. Klient sam decyduje, czy woli sprawdzać saldo przedstawione jako rzeczywistą wartość liczbową, czy też jako procent ustalonej wcześniej kwoty.

CA24 Mobile wyróżnia się na rynku możliwością założenia mobilnej lokaty firmowej. Lokata zakładana w ten sposób ma oprocentowanie wyższe o 0,3 proc. od lokat dla firm dostępnych standardowo np. w placówkach bankowych.

Warto także wspomnieć, że gama obsługi języków aplikacji CA24 Mobile została rozszerzona o dwa kolejne języki (oprócz polskiego i angielskiego): francuski i ukraiński.

Z nowej wersji aplikacji CA24 Mobile mogą korzystać wszyscy użytkownicy systemów Android (od wersji 4.0), iOS (od wersji 10) oraz Windows Phone (od wersji 8). Klienci, którzy dotychczas nie korzystali z serwisu mobilnego Credit Agricole, muszą podpisać umowę bankowości elektronicznej. Mogą to zrobić w dowolnej placówce banku, a także za pomocą serwisu internetowego.