Handel detaliczny stale ewoluuje, co wymaga od sklepów szybkiego reagowania na zmiany zachodzące na rynku. Jednocześnie placówki powinny utrzymywać stały, wysoki poziom usług pozwalający budować lojalność klientów – a wszystko to w dążeniu do utrzymania optymalnych marż i przychodów w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu.

Wspierając sklepy w bardziej wydajnym działaniu i wykorzystywaniu innowacji w zakresie etykietowania, Checkpoint Systems realizuje program aplikacji zabezpieczeń na etapie produkcji (Source Tagging). Początki wdrażanego już od 25 lat programu stanowiącego idealną bazę do podejmowania współpracy sięgają 1994 roku, kiedy jako pierwsze skorzystały z niego amerykańskie sieci aptek Eckerd Drug Stores i Rite Aid. Do tej pory obejmujący ponad 45 procent 50 największych sieci handlu detalicznego na świecie1 program firmy Checkpoint umożliwił dostarczenie do sklepów ponad 75 000 gotowych do umieszczenia na półkach artykułów2.

Ogólnie wiadomo, jakie korzyści rozwiązanie to przynosi producentom i firmom detalicznym – należą do nich zarówno możliwość wdrażania rozwiązań z zakresu open merchandisingu i ograniczenia braków towarowych, jak i bardziej estetyczna ekspozycja produktów na półkach. Stała współpraca między sieciami handlowymi i producentami niesie ze sobą kolejne korzyści w obrębie łańcucha dostaw. Zwiększając częstotliwość wprowadzania produktów, należy pamiętać o tym, że aplikowanie zabezpieczeń musi być traktowane jak ciągle realizowany program, nie jednorazowa usługa.

Przykładowo: na dynamicznym rynku dóbr konsumenckich zarówno producenci, jak i firmy handlu detalicznego muszą przewidywać, które produkty znajdujące się w sklepie będą najpopularniejsze, a które jednostki magazynowe (SKU, ang. stock keeping unit) powiązane są z największym ryzykiem. Znakowanie na etapie produkcji, program skupiający się na współpracy, to ciągły, konsekwentnie realizowany proces ułatwiający identyfikację jednostek SKU powiązanych z największymi potencjalnymi stratami, ocenę możliwości aplikowanie zabezpieczeń w obliczu zmian w sposobie pakowania i brandingu oraz przeprowadzanie audytów zgodności przy jednoczesnym zapewnianiu najwyższej możliwej ochrony markowych dóbr.

Podejmując współpracę z uznanym dostawcą, jakim jest firma Checkpoint Systems, sieci handlu detalicznego mogą także korzystać z innowacji i umożliwiać wprowadzenie technologii RFID, która zapewni zarówno im, jak i producentom przewagę konkurencyjną. Przykładami są:

• Szybka i dokładna inwentaryzacja
• Ochrona towarów przed podrabianiem
• Wprowadzenie kategorii etykiet umożliwiających identyfikację i monitoring okresu przydatności towarów, np. świeżej żywności
• Śledzenie produktów w celu zwiększenia widoczności w łańcuchu dostaw
• Ochrona sklepów i innych uczestników łańcucha dostaw przed kradzieżą

„Jako lider rynku w zakresie aplikowania zabezpieczeń na etapie produkcji rozumiemy, jak ważna jest ścisła współpraca z klientami i ich dostawcami nad skuteczną oceną łańcucha dostaw i wyzwań stojących przed handlem detalicznym oraz stworzenie rozwiązania, które będzie stanowiło odpowiedź na ich potrzeby. Należy wziąć pod uwagę nie tylko kwestie związane z umiejscowieniem etykiet, ale także innowacje technologiczne konieczne do pozyskiwania i przekazywania ważnych informacji, co z kolei pozwala na poszerzenie możliwości obserwacji i, co najważniejsze, dostępności towarów” – powiedziała Ewa Pytkowska, dyrektor sprzedaży Checkpoint Systems Polska.

„Posiadając największy na świecie zespół zajmujący się aplikacją zabezpieczeń, pełnimy wyjątkową rolę, wspierając sklepy w maksymalizacji korzyści płynących ze stosowania związanych z nim programów. A skoro mówimy o znaczeniu współpracy – jeden z czołowych europejskich sprzedawców detalicznych żywności powiedział kiedyś: stworzenie programu znakowania źródłowego, który okaże się sukcesem, wymaga współpracy firmy handlu detalicznego, dostawców i autorów rozwiązań”.