W ARC Rynek i Opinia ruszyło Laboratorium Analiz Badawczych (LAB) – nowy zespół ds. analiz i innowacji pod kierownictwem Michała Dubrawskiego. Zadaniem LABu jest wsparcie zespołów badawczych w zakresie projektowania i przeprowadzania oferowanych klientom analiz oraz rozwijanie nowych produktów badawczych.

Powstałe na początku grudnia 2016 roku Laboratorium Analiz Badawczych ma na celu skupiać i rozwijać kompetencje badawczo-analityczne firmy. LAB to interdyscyplinarna jednostka, skupiająca pracowników posiadających różnorodne doświadczenia i kompetencje – od badawczych począwszy, poprzez analityczne, aż na programistycznych kończąc. Zespół wspiera projekty zarówno na etapie konsultacji przygotowanych ofert jak i na etapie projektowania i przeprowadzania konkretnych analiz w już realizowanych badaniach.

LAB operuje na styku wielu obszarów, tworzy centrum kompetencyjne, wspierające doskonalenie standardów w zakresie metod zbierania, analizy i przetwarzania danych, a także rozwija nowe produkty badawcze.

– Zarząd ARC Rynek i Opinia dał nam dużą przestrzeń i środki do działania – dzięki temu mamy możliwość realizacji śmiałych pomysłów i podejmowania się przedsięwzięć, na których zrealizowanie w innych działach brakowałoby czasu. Kreatywne podejście do odpowiadania na pytania klientów za pomocą różnorodnych technik badawczych i analiz to właśnie to, co wyróżnia LAB – podkreśla Michał Dubrawski kierownik LABu, badacz z wieloletnim doświadczeniem