Spółka z Grupy OEX zakończyła digitalizację dokumentów kadrowych dla 9 europejskich oddziałów Groupona. W ciągu dwóch miesięcy ArchiDoc przetworzył na formę cyfrową ponad 80 000 stron wielojęzycznej dokumentacji klienta.

W ramach projektu ArchiDoc odpowiadał za cyfryzację teczek osobowych pracowników ze wszystkich europejskich biur spółki Groupon. Dokumenty zostały podzielone na kategorie i zaindeksowane. Usługa została zrealizowana z wykorzystaniem autorskich rozwiązań technologicznych ArchiDoc, m.in. INDO OCR, czyli systemu automatycznego rozpoznawania znaków. Dane pozyskane w wyniku procesu cyfryzacji teczek zostały zaimportowane do systemu klienta.

– Do realizacji projektu poszukiwaliśmy partnera posiadającego kompetencje umożliwiające sprawną realizację rozproszonego geograficznie projektu. Współpraca z ArchiDoc pozwoliła nam zakończyć proces digitalizacji zasobu w krótkim czasie i z zachowaniem najwyższych parametrów jakościowych – powiedziała Lorna Jones, Senior Director Global HRIS & HR Operations w Groupon.

Spółka ArchiDoc odpowiadała także za organizację i koordynację transportu dokumentów z europejskich lokalizacji klienta do centrum operacyjnego ArchiDoc. Proces był realizowany z zachowaniem restrykcyjnych standardów bezpieczeństwa.

– Jakość naszych rozwiązań coraz częściej jest doceniana także przez klientów zagranicznych. Cieszę się, że w procesach cyfryzacji mamy okazję wspierać największe globalne marki – mówi Konrad Rochalski, prezes zarządu ArchiDoc z Grupy OEX.

Projekt był koordynowany z poziomu centrali Groupon w Stanach Zjednoczonych. Procesowanie dokumentów zostało zrealizowane w chorzowskim centrum operacyjnym ArchiDoc.
Groupon to globalny lider w obszarze handlu lokalnego, który ułatwia dostawcom dotarcie z ofertą do odbiorców końcowych. Za pomocą platformy internetowej i aplikacji mobilnych oferuje szeroki wybór zniżek na produkty i usługi dostępne w bliskiej okolicy konsumentów.