Vivenge jeden z największych krajowych producentów identyfikacji wizualnej, czołowy wykonawca oznakowania zewnętrznego i wewnętrznego, jako jedyna firma z polski została członkiem inicjatywy powołanej przez Sekretarza Generalnego ONZ – C4C Caring for Climate, tym samym została zaproszona przez Sekretarza Generalnego ONZ na międzynarodową konferencję Leaderssummit 2013, która odbędzie się w dniach 19-20.09.2013r., w Nowym Yorku. Doceniono tym samym osiągnięcia Spółki na rzecz zrównoważonego rozwoju, która wyznaczyła nowy trend i ideę przyczyniającą się do rozwoju odpowiedzialnego biznesu tj. programu o nazwie Brand Bility, strategii CSR, realizowanej w oparciu o 10 zasad Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact, który jako globalny wyznacznik zasad i standardów odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, wspólnie z firmą VIVENGE podjął działania na rzecz utworzenia koalicji liderów biznesu w kierunku świadomego zarządzania nośnikami wizerunku firm i korporacji. Jego celem jest stworzenie certyfikatu oraz kodeksu dobrych praktyk z zakresu logistyki odpadów powstających podczas procesu rebrandingu sieci sprzedażowych, którym to nagradzane będą firmy dbające o standardy ochrony środowiska.

Konferencja gromadzi przedstawicieli najwyższego szczebla ze świata biznesu, rządów oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych, którzy odsłaniać będą nowe oblicze odpowiedzialnego biznesu. Zajmują się problematyką opisaną w Milenijnych Celach Rozwoju 2015 tj. zmianą klimatu, ubóstwem, głodem, bezrobociem, wykorzystywaniem dzieci jako siły roboczej, dostępu do wiedzy i nauczania.

Szczyt jest wspaniałą okazją do mobilizacji i poszerzenia sieci we wszystkich trzech filarach zrównoważonego rozwoju jaki podjęła spółka VIVENGE – społecznym, ekonomicznym i środowiskowym. Obecność na szczycie pozwala odsłaniać nową globalną architekturę dla sektora prywatnego na trwałe i nakreślić ścieżkę dla biznesu, tym samym przyczynić się do globalnych priorytetów i dobra publicznego.