Japońska spółka zależna firmy hybris poinformowała, że koncern ASICS Corporation wybrał pakiet hybris Commerce Suite do obsługi infrastruktury nowych, globalnych stron internetowych firmy, które są wyposażone w funkcje biznesowe, narzędzia do budowy świadomości marki i obsługi handlu elektronicznego. Rozwiązanie zoptymalizuje strony ASICS w zakresie budowania wizerunku marki i przeprowadzania transakcji, usprawni ich wdrażanie we wszystkich kanałach oraz poprawi relacje B2C z konsumentami.

W 2013 roku przedsiębiorstwo rozpoczęło projektowanie i integrację nowego systemu w Stanach Zjednoczonych — wdrożenie w pozostałych krajach zaplanowano na późniejszy okres.