ATM, właściciel i operator ogólnopolskiej sieci światłowodowej ATMAN oraz dostawca usług centrów danych w Polsce (świadczonych pod markami ATMAN i Thinx Poland), wyjaśnia, że rozsądniejszą alternatywą dla zarządców obiektów komercyjnych, takich jak biurowce i galerie handlowe, jest przekazanie central telefonicznych w outsourcing i przeniesienie kosztów jej serwisowania na ATM.

Przejmując obsługę i serwis central telefonicznych oraz refakturowanie najemców, umożliwiamy zarządcom nie tylko skoncentrowanie się na swojej podstawowej działalności biznesowej, ale też zoptymalizowanie kosztów administracyjnych. Nie ma lepszej alternatywy dla tak skonstruowanego modelu biznesowego – powiedział Sebastian Czarnecki, kierownik Działu Sprzedaży Budynkowej w ATM.

Najemcy obiektów komercyjnych z własnymi centralami telefonicznymi w opłatach service charge ponoszą  koszty obsługi technicznej, z której być może nigdy nie skorzystają. Zarządcy nieruchomości   zajmują się rozliczaniem i wyjaśnianiem kosztów połączeń, pośrednicząc w kontaktach między serwisem, operatorem a najemcą. Z kolei właściciel nieruchomości kredytuje opóźniających się z zapłatą za usługi telekomunikacyjne najemców oraz ponosi odpowiedzialność za utrzymanie w ruchu kilkunastoletniego już sprzętu.