Zadowolenie ze swojej codziennej pracy, niezbędna do wykonywania codziennych zadań wiedza oraz umiejętności zarządcze kadry menedżerskiej – te elementy zostały szczególnie wysoko ocenione przez pracowników sieci sklepów Netto w badaniu Barometr 2017.
Sieć handlowa Netto co roku przeprowadza wśród wszystkich swoich pracowników badanie Barometr, które ma na celu sprawdzenie atmosfery panującej w firmie. To bardzo ważny aspekt w każdej organizacji, ponieważ atmosfera, wzajemne relacje między pracownikami a przełożonymi czy też jasny podział obowiązków wpływają na poziom motywacji zatrudnionych oraz efektywność ich działań. Jak pokazują analizy przeprowadzone przez amerykański Instytut Gallupa, dla pracowników szczególnie istotna jest znajomość swojego zakresu pracy i odpowiedzialności. Dla Polaków z kolei liczy się także możliwość docenienia i odnoszenia sukcesów oraz dobra atmosfera panująca w miejscu pracy. Mając na uwadze elementy budujące motywację u pracowników, Netto co roku przeprowadza anonimową ankietę, mającą na celu poznanie nastrojów wewnątrz firmy. Wnioski płynące z badania stanowią dla Netto przede wszystkim źródło wiedzy na temat obszarów do poprawy lub takich, na które należy zwrócić więcej uwagi. Opinie pracowników stanowią podstawę do wprowadzania realnych zmian w modelu zarządzania sieci. W tegorocznej edycji „Barometru” wzięło udział 3 799 pracowników, czyli 85 procent wszystkich osób zatrudnionych w Netto. Każdy aspekt ujęty w ankiecie pracownicy oceniali w skali od 0 do 100 punktów – im wyższa nota, tym lepiej dany obszar jest postrzegany przez respondentów.

Jasny podział zadań
– Sytuacja na rynku pracy w branży handlowej jest obecnie bardzo trudna dla pracodawców. Od dłuższego czasu mierzymy się z problemami kadrowymi – mówi Roman Borecki, manager Działu HR w sieci handlowej Netto. – Dlatego lepsze niż w ubiegłym roku wyniki Barometru są dla nas źródłem satysfakcji. Wskazane obszary do rozwoju motywują do dalszej pracy i wprowadzania zmian, które wpłyną na dalszą poprawę atmosfery w naszej firmie.

Pracownicy Netto uważają, że mają wpływ na wykonywaną przez nich pracę – ten obszar uzyskał średnią na poziomie 74 punktów. Jeszcze wyżej oceniają swoją wiedzę oraz umiejętności potrzebne do rzetelnego i prawidłowego wypełniania codziennych obowiązków (81 punktów), mają także jasność, co do zakresu zadań, za które są odpowiedzialni (82 punkty). Wysokie oceny tych aspektów są silnie związane z poczuciem sensu wykonywanej pracy, co przekłada się na ogólne poczucie satysfakcji i zadowolenia z sytuacji w miejscu zatrudnienia.

Jasno stawiane cele, umiejętność słuchania, informowanie zespołów o ważnych zmianach i planach na przyszłość – te kompetencje kierowników są szczególnie wysoko oceniane przez pracowników Netto. Ponad trzy czwarte wypowiadających się w badaniu ma poczucie, że razem ze swoimi zwierzchnikami realizuje zadania, wyznaczone w trakcie indywidualnych rozmów pracowniczych, dotyczących dalszego rozwoju.

Zespołowa praca
Pracownicy doceniają atmosferę panującą w poszczególnych zespołach – są otwarci na wprowadzanie ulepszeń do codziennych zadań (78 punktów). Nowo zatrudnieni mogą z kolei liczyć na przyjazne przyjęcie przez kolegów (83 punkty), co pozwala znacznie szybciej
i łatwiej zaaklimatyzować się w nowym miejscu. Pracownicy Netto rozumieją także, iż w branży handlowej należy dbać o klienta, dlatego na co dzień troszczą się o jego najwyższe zadowolenie (84 punkty). Zarówno kierownicy, jak i pozostali pracownicy, starają się pracować zgodnie z wartościami Netto, stąd w sieci sklepów jest miejsce na różnorodność (75 punktów) i realizowanie swoich pasji, a także istnieje możliwość zachowania odpowiedniej równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym (71 punktów).