Czystość poszczególnych pomieszczeń, świeżość oferowanych artykułów spożywczych oraz zapewnienie środków ochrony osobistej dla pracowników i klientów – to przykładowe aspekty kontrolowane podczas regularnych audytów w sklepach oraz na stacjach paliw Intermarché. Audyty odbywają się trzy razy do roku, a podczas jednego z nich są ponadto organizowane szkolenia dla pracowników. W związku z trwającą pandemią koronawirusa zostały one dodatkowo wzbogacone o wytyczne dotyczące sposobów przeciwdziałania rozprzestrzenia się COVID-19 w przestrzeni sklepowej. Audyty w supermarketach sieci Intermarché są prowadzone przez zewnętrzną, niezależną firmę Eurofins Polska, należącą do międzynarodowej grupy Eurofins działającej w obszarze usług laboratoryjnych i audytowych.

Niezależnie od panującej sytuacji epidemicznej, celem sieci Intermarché niezmiennie pozostaje zapewnienie klientom i pracownikom najwyższych standardów bezpieczeństwa. Właśnie dlatego, od ponad 20 lat, Grupa Muszkieterów zleca regularne audyty w sklepach sieci Intermarché i na stacjach paliw działających pod tym samym szyldem. Weryfikacji podlegają wszystkie aspekty, które mogą wpłynąć na jakość i bezpieczeństwo produktów tj. np. czystość, temperatury panujące zarówno w pomieszczeniach, jak i urządzeniach chłodniczych oraz grzewczych, higiena personelu, magazynowanie i ekspozycja, identyfikowalność czy też znakowanie produktów. W związku z pandemią koronawirusa od września br. podczas audytów higienicznych weryfikowane jest także zapewnienie środków ochrony osobistej pracownikom i klientom.

– Grupa Muszkieterów i sieć Intermarché, poprzez swoją długoletnią działalność na polskim rynku, poznały potrzeby i oczekiwania klientów, czym chętnie dzielą się z przedsiębiorcami zrzeszonymi w ich strukturach. Kwestia, która niezmiennie pozostaje bardzo istotna, to dodatkowe kontrole higieniczne, gwarantujące klientom dostęp do produktów najwyższej jakości – mówi Eliza Orepiuk-Szymura, Dyrektor ds. Komunikacji i Informacji Grupy Muszkieterów i dodaje – Współpraca Intermarché z niezależną firmą Eurofins jest jednym z elementów wsparcia franczyzobiorców sieci. Sklepy i stacje paliw pod szyldem Intermarché prowadzą polscy, niezależni przedsiębiorcy. Swoje supermarkety kilka razy do roku poddają dobrowolnej, dodatkowej kontroli. Daje im to gwarancję, że ich placówki spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny.
Główny aspekt, na którym skupiają się przedstawiciele Eurofins podczas audytu w poszczególnych placówkach handlowych, to świeżość oferowanych artykułów spożywczych. Weryfikują oni także czy klienci oraz pracownicy sklepów mają zapewniony stały dostęp do środków do dezynfekcji lub rękawic jednorazowych oraz czy pracownicy stosują środki ochrony indywidualnej w postaci masek ochronnych lub przyłbic. Kontrolerzy weryfikują łącznie kilkaset kwestii w zakresie działalności sklepu, w tym także te dotyczące ich wyposażenia technicznego, ochrony przeciwpożarowej czy możliwości przeprowadzenia pierwszej pomocy.