Avaya, we współpracy z firmą Avanza, wykorzystała technologię blockchain do przygotowania indeksu szczęścia (Avaya Happiness Index). Rozwiązanie to pomaga zwiększyć zadowolenie klientów, przekształcając ogromne ilości danych w przydatne informacje. Avaya Happiness Index przynosi korzyści w różnych obszarach, w których dane o nastroju klientów można zapisać w bazie danych blockchain, aby stworzyć ogromną rozproszoną fizycznie bazę danych i pomóc w identyfikacji opinii klientów dotyczących usług, które otrzymują od rządu, banków, restauracji, szpital

Zgromadzone informacje pozwalają na dokładne odwzorowanie customer journey, czyli podróży klienta przez różne media, portale, strony internetowe czy też kontakty multimedialne. Pozwala to firmom na kontaktowanie się z klientami w sposób proaktywny, a nie oczekiwanie na ich ewentualny kontakt. Gromadzimy zatem, w sposób bezpieczny, informacje o zadowoleniu i nawykach klientów, możemy na to reagować, szczególnie w sytuacjach problematycznych. Działania są nastawione na polepszenie tzw. customer experience.

Avaya uważa technologię blockchain za idealne rozwiązanie, które może bezpiecznie zarządzać danymi. Technologia Blockchain umożliwia firmom gromadzenie  zakodowanych danych z wielu źródeł jak media społecznościowe czy też centra obsługi telefonicznej do późniejszej analizy nastrojów klientów.

Technologia Blockchain to korzyści dla przedsiębiorstw oraz użytkowników końcowych. Istotną jej charakterystyką jest brak pośredników. Blockchain jest rozproszoną bazą danych, która eliminuje potrzebę organizacji zewnętrznej i wykorzystuje rozproszoną bazę danych. Pomaga to obniżyć koszty transakcji. Poza tym, organizacje zewnętrzne korzystają ze scentralizowanej bazy danych, co zwiększa ryzyko nieuczciwej działalności. Problemy związane z bezpieczeństwem i prywatnością są eliminowane przy użyciu blockchain, ponieważ wszystkie transakcje są niezależnie przetwarzane i weryfikowane. Co więcej, wszystkie transakcje dokonywane na blockchain są niezmienne, tzn. nie można ich modyfikować ani usuwać. Technologia Blockchain pomaga również w szybszych transakcjach i oferuje przetwarzanie całodobowe, pomagając w ten sposób użytkownikom skrócić czas związany z transakcjami międzybankowymi. Blockchain wprowadza innowacje w wielu branżach, w tym w bankowości, opiece zdrowotnej, administracji publicznej, nieruchomościach, ubezpieczeniach i wielu innych.