Axis Communications wzmacnia swoje portfolio usług poprzez oferowanie opcjonalnego przedłużenia gwarancji.

Rozszerzona Gwarancja Axis wydłuża standardowy okres gwarancyjny z jednego lub trzech lat, do maksymalnego łącznego okresu gwarancji pięciu lat, co ma zastosowanie w przypadku  kamer, wideoenkoderów i dekoderów. Rozszerzona gwarancja jest dostępna za pośrednictwem kanałów dystrybucji firmy Axis i musi być aktywowana w ciągu sześciu miesięcy od daty zakupu produktu.