Firma hybris, producent wielokanałowych systemów handlu elektronicznego, poinformowała o wynikach badania dotyczącego mediów społecznościowych

i zakupów. Celem ankiety była analiza nastawienia, zachowań i nawyków zakupowych amerykańskich konsumentów w odniesieniu do sprzedawców i wykorzystywanych przez nich mediów społecznościowych.

Badanie wykazało, że 65 proc. respondentów nie korzysta z serwisów społecznościowych w celu uzyskania informacji od sprzedawców, wolą bowiem wejść bezpośrednio na stronę internetową danej firmy lub do jej sklepu. Duży niepokój tej grupy konsumentów wzbudza ochrona informacji w serwisach społecznościowych.

Wśród pozostałych 35 proc. ankietowanych, którzy korzystają z mediów społecznościowych do nawiązywania kontaktu ze sprzedawcami, najczęściej wybieranym kanałem jest Facebook (75 proc.). Jako główne powody „polubienia” profilu sprzedawcy w tym serwisie respondenci ci wymieniali „otrzymywanie powiadomień o promocjach” oraz „otrzymywanie kuponów/kodów online” — opcje te zostały uznane za najważniejsze przez 74 proc. ankietowanych.

77proc. respondentów nie obserwuje profili sprzedawców w serwisie Twitter.  W przypadku ankietowanych konsumentów, którzy to robią, 14 proc. chce otrzymywać kupony/kody online, 10 proc. — informacje o przecenach, 7 proc. chce znać aktualności dotyczące sprzedawcy, kolejne 7 proc. lubi dowiadywać się o nowych produktach, natomiast 4 proc. obserwuje profil, aby móc zwrócić się do sprzedawcy na forum publicznym.

W ankiecie wzięło udział ponad 500  konsumentów ze Stanów Zjednoczonych. Liczba ankietowanych kobiet i mężczyzn była niemal jednakowa.