W firmie Bakoma zakończyło się wdrożenie systemu kontrolingowego, opartego na produktach serii Oracle Hyperion. System stanowi główne źródło raportowania oraz analiz w spółce. Oracle Hyperion Planning odpowiada za planowanie roczne, prognozowanie sprzedaży w perspektywie miesięcznej, raportowanie oraz analizy biznesowe. Moduł Oracle Hyperion SmartView for Office jest wykorzystany jako narzędzie bieżącej pracy analityków oraz aplikacja do raportowania.

Głównym systemem transakcyjnym, z którego system pobiera dane jest system klasy ERP Oracle JD Edwards. Integracja obu systemów została zrealizowana przy wykorzystaniu narzędzia Oracle Data Integrator, który odpowiada za zaawansowane przetwarzanie i filtrowanie danych w zbudowanych interfejsach do systemu źródłowego.

Projekt został zrealizowany przez firmę Codec, partnera Oracle Polska.