QLIK to usługa umożliwiająca firmom wystawiającym faktury przesyłanie informacji o płatności do serwisów bankowości elektronicznej płatników, w celu szybkiego i wygodnego ich opłacenia. Dzięki usłudze wystawcy faktur mogą liczyć na szybszy spływ należności, a płatnicy zyskują dostęp do wielu swoich zobowiązań w jednym miejscu. W pierwszej kolejności Bank Millennium udostępnił usługę wystawcom faktur, wkrótce będą z niej mogli skorzystać również płatnicy. Usługa jest odpowiedzią sektora bankowego, wspieranego przez ZBP oraz KIR jako dostawcę technologicznego, na rosnące zapotrzebowanie na innowacyjne usługi cyfrowe.

Usługa QLIK dostępna jest dla klientów bankowości przedsiębiorstw Banku Millennium, którzy są wystawcami faktur i chcą udostępniać klientom za pośrednictwem banków informacje o płatnościach. Klient, będący adresatem informacji, będzie wyrażał zgodę za pośrednictwem serwisu bankowości internetowej Millenet na świadczenie usługi oraz otrzymywanie informacji o płatnościach od wybranych przez siebie wystawców faktur. Po otrzymaniu informacji o płatności, w łatwy sposób będzie mógł wykonać przelew na wskazaną kwotę lub włączyć automatyczną realizację płatności do wybranych wystawców. Wystawca faktury otrzyma informację o wykonanej płatności jeszcze przed księgowaniem środków na jego rachunku.

– QLIK to unikalne rozwiązanie zarówno w skali sektora bankowego, jak i firm pośredniczących w realizacji płatności, które na pewno będzie miało duży wpływ na rynek płatności w Polsce. Jego kluczowe zalety to wygoda i prostota użytkowania, zarówno dla wystawcy, jak i płatnika. Dla wystawcy faktur to nowy i innowacyjny kanał dystrybucji informacji o płatnościach, a dla płatnika szybki dostęp do wielu zobowiązań w jednym miejscu – czyli w systemie bankowości internetowej – i wygodny sposób opłacania rachunków. Każda osoba, która na co dzień opłaca domowe rachunki, otrzymuje faktury na wiele sposobów – za pośrednictwem e-maila, tradycyjnej poczty czy elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Równie bogate są możliwości uregulowania płatności. W rezultacie mnogość opcji sprawia, że brakuje jednego miejsca, w którym można byłoby sprawdzić wszystkie rachunki oczekujące na zapłacenie i opłacić je w wygodny i bezpieczny sposób. Takim miejscem w naturalny sposób są systemy bankowości elektronicznej. Pierwsze rozmowy z klientami korporacyjnymi wskazują na bardzo duże zainteresowanie wystawców, co stwarza szanse, że już niedługo będzie to jedna z najczęściej wykorzystywanych możliwości regulowania opłat – mówi Ricardo Campos, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium.

Klient Banku Millennium, który zdecyduje się korzystać z usługi, będzie mógł wysłać żądanie płatności korzystając z systemu bankowości internetowej Millenet dla Przedsiębiorstw. Wystarczy wygenerowanie
strona: 2/2

prostego pliku tekstowego, zawierającego wszystkie niezbędne informacje. Również w Millenecie wystawca faktury otrzyma informacje o statusie wysłanych informacji. Korzystanie z usługi nie wymaga więc instalacji nowego oprogramowania ani dostosowywania systemu finansowo-księgowego po stronie klienta banku.