Internetowy sklep z żywnością i artykułami codziennego użytku Barbora zrezygnował z toreb foliowych, w których dostarczane były zamówienia do klientów. Konsumenci nie muszą już wybierać opakowania – wszystkie zamówienia są realizowane w torbach papierowych. Celem firmy jest znaczne ograniczenie ilości plastiku wykorzystywanego w procesie pakowania, a tym samym zmniejszenie zużycia jednorazowych toreb.

Do 5 czerwca br. klienci mogli jeszcze wybrać, w jakim opakowaniu dostarczyć zamówienie – plastikowym czy papierowym. Według Andriusa Mikalauskasa, CEO Barbory w Polsce, niemal co drugi kupujący nadal chce otrzymać zamówienie
w plastikowej torbie:

– Torby papierowe wprowadziliśmy dwa lata temu i od razu spotkały się one z pozytywnym odbiorem klientów. Stopniowo liczba osób, które chciały otrzymywać zamówienia w papierowych torbach rosła i obecnie co drugi klient wybiera ten właśnie sposób pakowania. Cieszymy się, że konsumenci wybierają bardziej ekologiczne opakowania, ale również jako firma czujemy się odpowiedzialni za przyczynianie się do bardziej zrównoważonego rozwoju. Nasze torby papierowe są wytrzymałe, dzięki czemu można je ponownie wykorzystać. Nadają się również w pełni do recyklingu, więc można je śmiało sortować z makulaturą. Drewno, z którego są wykonane, pochodzi z odpowiedzialnie zarządzanych lasów, ponieważ również w produkcji staramy się kierować zasadą zrównoważonego rozwoju. Mamy nadzieję, że nasi klienci pozytywnie ocenią nasz krok – mówi o zmianie Andrius Mikalauskas.

Proces wycofywania toreb foliowych Barbory odbywa się równocześnie we wszystkich krajach, w których spółka prowadzi działalność. Zmienia się także sposób pakowania produktów mrożonych – na rzecz mniejszego zużycia opakowań foliowych, które są również poddawane recyklingowi wraz z odpadami z tworzyw sztucznych.

Przejście na pakowanie zamówień wyłącznie w torby papierowe to nie jedyny krok e-sklepu w kierunku większej przyjazności dla środowiska. W ostatnim czasie Barbora dokonała również przeglądu procesów pakowania poszczególnych towarów, w sposób znaczący ograniczając zużycie jednorazowych torebek.
– Zespoły Asortymentu i Operacji wykonały świetną pracę, dokonując przeglądu pełnego asortymentu sprzedawanych na wagę warzyw i owoców, szukając sposobów na uniknięcie pakowania produktów w jednorazowe torebki przy jednoczesnym bezpiecznym dostarczeniu ich do klienta. W jednorazowe torby pakujemy tylko te owoce i warzywa, które zgodnie z zasadami bezpieczeństwa żywności jesteśmy zobowiązani oddzielić od innych produktów – mówi szef Barbory.

Obecnie Barbora dodatkowo pakuje towary ważone, które nie są zapakowane przez producenta, takie jak cukierki, orzechy etc. oraz te produkty, które łatwo mogą ulec uszkodzeniu podczas transportu lub mogą uszkodzić lub ubrudzić inne towary jak np. ziemniaki czy kapusta kiszona. Warzywa i owoce z jadalną skórką, ale bez opakowania producenta, są również dodatkowo pakowane.

E-sklep zamierza nadal stale analizować swój asortyment i procesy, szukając sposobów na dalsze zmniejszenie ilości dodatkowych opakowań.