Przedstawiciele popularnych sieci spożywczych, supermarketów i hipermarketów, wiodących sklepów odzieżowych polskich i światowych marek, sieci aptek i sklepów sportowych, 19 lutego 2013r. uczestniczyli w drugiej edycji konferencji zorganizowanej przez AGIS Fire & Security – dostawcę i integratora kompleksowych rozwiązań w zakresie elektronicznych systemów zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej oraz wyłącznego dystrybutora systemów przeciwkradzieżowych marki Sensormatic. Spotkanie odbyło się w Mazurkas Conference Centre w Ożarowie Mazowieckim, a poszczególne prelekcje prowadzone były przez m.in. reprezentantów Tyco Retail Solutions, AGIS Fire & Security, ekspertów zewnętrznych.

Kolejne bloki tematyczne poświęcone były m.in. rozwiązaniom usprawniającym prowadzenie placówki handlowej (SmartEAS/Traffic Inteligence) i wspierającym zwiększanie wydajności punktu handlowego (RFID/Source Tagging), systemom monitorowania i analizy zużycia mediów (energii, gazu, ciepła, wody), integracji systemów kasowych z telewizją dozorową wysokiej rozdzielczości, nietypowym rozwiązaniom w zakresie monitoringu wizyjnego powierzchni sklepowych i magazynów z wykorzystaniem kamery szynowej (SensorRail).

Podczas konferencji zaprezentowany został również innowacyjny system ciągłego monitorowania przemieszczeń i deformacji konstrukcji stropów wielkopowierzchniowych. Prelekcja ta została uzupełniona o wykład dotyczący regulacji prawnych w kontekście stosowania tego typu systemów.  Aspekty prawne w odniesieniu do obowiązków i odpowiedzialności administratorów i właścicieli budynków omówił reprezentujący Chadbourne & Parke LPP dr Andrzej Krasuski, który udzielił również odpowiedzi na szczegółowe pytania uczestników. Wpływ wdrożenia systemów zabezpieczeń na ocenę zagrożeń i ryzyka wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych w obiekcie (a zatem również na wysokość stawki ubezpieczeniowej) został natomiast omówiony przez brokera ubezpieczeniowego.

Z myślą o przybliżeniu klientom oferty rozwiązań na czas konferencji zespół AGIS Fire & Security w hotelowej sali konferencyjnej zainstalował wybrane elektroniczne systemy zabezpieczeń. Zademonstrowane zostały m.in. elektroniczne systemy przeciwkradzieżowe marki Sensormatic w tym system Ultra Exit (umożliwiający zabezpieczenie przejścia do 2.4m przy użyciu jednej anteny), system Essential, gama materiałów eksploatacyjnych, zabezpieczenia linkowe, licznik klientów AGIS Fire & Security, kamery hemisferyczne, integracja systemów nadzoru wizyjnego (CCTV) z punktem kasowym (GeoVision), zdalna diagnostyka systemów EAS, system monitoringu i analizy zużycia mediów itp.

Więcej informacji o rozwiązaniach AGIS Fire & Security: www.agisfs.pl.