Prawidłowe etykietowanie żywności pod kątem alergenów i informacji o wartościach odżywczych ma kluczowe znaczenie dla branży spożywczej – zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumentów, jak i ze względu na zgodność producentów i sprzedawców detalicznych z prawem.

Wyzwaniem dla wielu firm jest zapewnienie dokładności etykietowania przy jednoczesnym zrównoważeniu kosztów i bezpieczeństwa klienta. Dotyczy to zarówno małych przedsiębiorstw, jak i podmiotów należących do sieci. Podstawą tego bezpieczeństwa jest proces etykietowania i wspierająca go technologia. Może on być obarczony wieloma problemami – od projektowania i zapewnienia jakości etykiet, po druk.

Zgodnie z podstawową zasadą etykietowania, takie alergeny, jak pszenica, jaja, orzechy i soja muszą być wyraźnie widoczne na etykiecie. Często przybiera to formę podkreślenia tych składników, wytłuszczenia czcionki lub użycia różnych kolorów. Proces projektowania takich etykiet może być bardzo złożony – zwłaszcza, gdy muszą one być dostępne i drukowane przez różnych użytkowników w sklepie lub w sieci franczyzobiorców.

Wiele systemów projektowania etykiet wchodzi w zakres kompetencji IT. To z kolei oznacza, że i osoby, i firmy o ograniczonym dostępie do systemów mogą nie mieć możliwości szybkiego projektowania lub wprowadzania zmian do etykiet. Proces zapewnienia jakości ma wprawdzie fundamentalne znaczenie, ale dla użytkowników końcowych może stać się kolejną przeszkodą, utrudniającą szybki i skuteczny dostęp do etykiet. System zarządzania etykietami może ułatwić wszystkim użytkownikom (z odpowiednim dostępem i uprawnieniami) projektowanie etykiet i wprowadzanie zmian do istniejących etykiet – przyspieszając czas wprowadzania produktów na rynek i zapewniając uproszczenie tego procesu. To szczególnie ważne dla przedsiębiorstw, dysponujących wieloma sklepami rozsianymi po całym kraju.
Systemy zarządzania etykietami obejmują funkcję automatyzacji procesu zapewnienia jakości, co znacznie przyspiesza projektowanie i drukowanie. Proces jest dokładniejszy, mniej podatny na błędy i ryzyko drukowania nieprawdziwych informacji – co jest niezwykle istotne na rynku żywności. Automatyzacji towarzyszy funkcja ścieżki audytu, która pokazuje, kto dokonał zmian na danych etykietach – to kluczowy element dla zapewnienia identyfikowalności, bezpieczeństwa i zgodności procesu.

System zarządzania etykietami ułatwia proces wprowadzania zmian. W więk­szości przypadków etykietami można zarządzać z centralnej lokalizacji (np. z siedziby firmy), dostosowując je do wymagań, a następnie udostępniać pracownikom sklepów w całym kraju. Zyskują oni pewność, że etykiety, które drukują i stosują, są oparte na najnowszych, najdokładniejszych informacjach – co ma ogromne znaczenie dla etykietowania żywności i wykazywania obecnych w niej alergenów.

autor:

Ken Moir, Wiceprezes ds. Marketingu, NiceLabel.