Aby utrzymać konkurencyjność w dzisiejszym środowisku handlowym, firmy muszą szukać nowych metod angażowania klientów w sklepach tradycyjnych, internetowych oraz tych funkcjonujących przy użyciu  aplikacji mobilnych. Według Grega Girarda analityka firmy IDC, „wielokanałowa analiza pomaga firmom z branży retail przesuwać granice możliwości biznesowych, ułatwiając podejmowanie bardziej elastycznych i szybszych decyzji dotyczących strategii, przyjętej taktyki i podejmowanych działań”. Girard wyjaśnia, że „istnieją dwie główne siły zwiększające wymagania względem analizy wielokanałowej: rozwijanie, istotność oraz wzajemność relacji z klientem oraz poszukiwanie odpowiedniej skali, tempa i stopnia doskonałości łańcucha dostaw”.

„Niezależnie od tego czy dyrektor marketingu szuka lepszych sposobów dotarcia do klientów, czy menadżer do spraw logistyki poszukuje sposobu na usprawnienie wysyłki produktów, oprogramowanie analityczne może im pomóc. Odzwierciedla bowiem naturalny sposób w jaki ludzki mózg szuka, sortuje, zadaje pytania oraz odkrywa powiązania między danymi, aby zrozumieć ich znaczenie.” – powiedział Marcin Mazur, dyrektor regionalny na obszar Europy Wschodniej, Grecji oraz Izraela w Qlik. – „Dla firm z branży handlowej może to oznaczać wszystko – począwszy od wzrostu przychodów ze sprzedaży, efektywnego zarządzania zapasami,  po obniżenie kosztów operacyjnych i kosztów wysyłki.”