Stawiając na rozwój swojej aplikacji Bank Pekao S.A. zrobił kolejny krok. Dzięki integracji ze SkyCash do usług dostępnych w PeoPay dołącza możliwość zakupu biletów komunikacji miejskiej, a już wkrótce będzie można w ten sposób uiszczać opłaty parkingowe. To znaczne udogodnienie dla klientów banku.

SkyCash to polska firma technologiczna działająca w branży FINTECH. Od 2010 roku rozwija autorski system płatności m.in. za bilety miejskie, opłaty parkingowe, przejazdy koleją i autostradami. To największy polski wirtualny portfel, który udostępnia możliwość zakupu biletów 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu bez konieczności poszukiwania kiosków, biletomatów czy parkometrów.

SkyCash udostępnia swoje usługi za pośrednictwem dedykowanego API, będąc partnerem technologicznym i łącznikiem pomiędzy miastami, gminami, a innymi partnerami. Usługi dostępne w ramach API są ujednolicone co istotnie ułatwia integrację oraz zmniejsza jej koszt dla partnerów.

Obecnie ze SkyCash korzysta już niemal 3,5 miliona użytkowników, a partnerami Spółki obok Banku Pekao S.A. są m.in. MasterCard, Visa, PKP IC, PolRegio, LOT, Panek czy Miasto Warszawa. Dziś firma jest liderem w branży z ponad 80% udziałem w rynku płatności za parkingi za pomocą smartfonu i ponad 50% udziałem w rynku płatności za bilety miejskie.