Podczas odbywającej się w Houston konferencji Worldwide Partner Conference 2013 firma Microsoft przedstawiła najnowsze wyniki badań na temat wykorzystania narzędzi społecznościowych do współpracy w biznesie. Biznesowe narzędzia społecznościowe rozumiane są jako te rozwiązania, które wspierają komunikację i współpracę w organizacjach, między innymi intranet, wideokonferencje oraz sieci społecznościowe. Raport pokazuje, że sposób ich wykorzystania wyraźnie się różni w dużych firmach oraz przedsiębiorstwach z sektora MŚP.

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę badawczą Ipsos wśród prawie 10 tysięcy pracowników przedsiębiorstw z sektora MŚP i dużych firm w 32 krajach. Wyniki wskazały, że pracownicy MŚP, oprócz intranetu i komunikatorów częściej korzystają z różnych zewnętrznych narzędzi społecznościowych do celów zawodowych. Z kolei duże firmy chętniej sięgają po mniejszą liczbę, za to bardziej uznanych i powszechnie stosowanych w biznesie narzędzi ułatwiających współpracę.

„Zarówno w dużych firmach, jak i w MŚP występuje wyraźne zapotrzebowanie na narzędzia społecznościowe dla przedsiębiorstw” — powiedział Jon Roskill, Wiceprezes Worldwide Partner Group w Microsoft. „Jednak każdy z tych segmentów korzysta z nich na swój sposób. MŚP idą w kierunku rozwiązań FTP i przechowywania danych w chmurze, zewnętrznych narzędzi społecznościowych oraz platform blogowych. Duże firmy wyraźnie skłaniają się ku intranetowi, witrynom zespołowym oraz wideokonferencjom. Stanowi to ogromną szansę dla Partnerów, a my chcemy pomóc im w jej wykorzystaniu. Microsoft ma doświadczenie, ofertę, zdolności, wiedzę i wizję potrzebne do urzeczywistnienia tego, jak myślimy o przyszłości współpracy w przedsiębiorstwach”.

Różnice w wykorzystaniu narzędzi pomiędzy MŚP a dużymi firmami

Badanie dostarczyło również innych informacji na temat różnic w wykorzystaniu narzędzi społecznościowych dla przedsiębiorstw w MŚP i dużych firmach:

– Z badania wynika, że chociaż i w MŚP, i w dużych firmach używa się narzędzi społecznościowych przede wszystkim do komunikacji ze współpracownikami (odpowiedź wybierana w 7 przypadkach na 10), pracownicy w mniejszych firmach używają narzędzi społecznościowych w szerszym zakresie, między innymi do komunikacji z klientami i dostawcami, a także do pozyskiwania informacji o klientach i konkurencji. Natomiast w dużych firmach narzędzia społecznościowe częściej są wykorzystywane do znalezienia informacji wewnątrz firmy.

– Zarówno w dużych firmach, jak i w MŚP istnieją wciąż bariery utrudniające rozpowszechnienie narzędzi społecznościowych. Zdaniem obu grup respondentów głównymi przyczynami są obawy związane z bezpieczeństwem informacji (71% z dużych firm i 60% z MŚP) oraz spadkiem efektywności (58% z dużych firm i 59% z MŚP).

– Pracownicy dużych firm częściej wskazują na dział IT jako źródło utrudnień w dostępie do narzędzi społecznościowych (41% z dużych firm i 36% z MŚP).

– Pracownicy dużych firm również częściej twierdzą, iż dostęp do narzędzi społecznościowych jest ograniczany ze względu na wizerunek firmy (27% z dużych firm i 21% z MŚP) lub obawy związane z narażeniem na utratę danych (25% z dużych firm i 22% z MŚP).