Rudolph Giuliani, Peter Hinssen oraz Wojciech Cejrowski spotkali się z liderami największych polskich firm, aby rozmawiać o roli odważnego przywództwa i niestandardowych modelach biznesowych w dzisiejszym świecie zdominowanym przez technologie.

26 listopada 2013 odbyła się pierwsza polska edycja Cisco Connect – spotkania, w którym wzięli udział liderzy największych firm w Polsce oraz wizjonerzy technologii i biznesu. Gośćmi specjalnymi byli Rudolph Giuliani – legendarny burmistrz Nowego Jorku, Peter Hinssen – guru innowacyjnego myślenia biznesowego i autor głośniej książki „The new normal”, mówiącej o relacjach między technologią a biznesem oraz Wojciech Cejrowski – polski podróżnik, fotograf, pisarz i publicysta.

Technologia w coraz większym stopniu definiuje nasze życie. Sieć, nowe technologie, internet stały się nieodłącznym elementem codzienności, a na naszych oczach dorasta pokolenie, dla którego dostęp do Internetu jest tym, czym dla jego rodziców dostęp do elektryczności. O tych zmianach i ich wpływie na współczesny świat i biznes opowiadał Peter Hinssen.

„To, co właśnie dzieje się na naszych oczach, to fala procesów łączenia się wszystkiego ze wszystkim. Przepływ informacji w internecie jest coraz bardziej intensywny, zmieniając tym samym cały świat. Zwyczajne sklepy zanikają, a w ich miejsce pojawiają się portale sprzedażowe naszpikowane informacjami – prawdziwe giganty, których serce stanowi klient. Więc skoro cały zewnętrzny świat wchodzi do sieci, to i firmy muszą za tym trendem podążyć” – mówił Peter Hinssen.

Rudolph Giuliani, który otworzył konferencję, skupił się na tym, co znaczy być liderem we współczesnym, dynamicznie zmieniającym się świecie. Tłumaczył, jak podejmować niestandardowe decyzje, aby być tym, kto steruje zmianą, a nie tylko za nią podąża. „Prawdziwym liderem może być ten, który ma wizję i potrafi do niej przekonać innych. A to wymaga poczucia własnej wartości, optymizmu i przekonania, że nasza wizja stanie się rzeczywistością” – powiedział Rudolph Giuliani.

Natomiast Wojciech Cejrowski opowiadał o byciu wodzem z punktu widzenia antropologii kultury. „Wódz, szef jest zawsze sam. Może mieć pomocników, doradców, ale w ostatecznym rozrachunku to on musi podejmować decyzje. W momentach kryzysu, gdy nie wiadomo, co robić, to szef przejmuje całkowite dowodzenie. Jego zadaniem jest uspokojenie swoich ludzi i wyprowadzenie ich na prostą ścieżkę” – tłumaczył Cejrowski. Podróżnik omówił również niestandardowe modele i praktyki biznesowe, które sam stosuje.

Wśród uczestników konferencji znaleźli się prezesi największych polskich firm i przedstawiciele administracji publicznej, dla których była to nie tylko okazja do wysłuchania inspirujących prelekcji, ale także możliwość dzielenia się doświadczeniami i wymiany pomysłów.