W 2013 r. BSA | The Software Alliance otrzymało aż 771 zawiadomień o przypadkach korzystania przez polskich przedsiębiorców z nielegalnego oprogramowania, w wyniku których zapłacili oni niemal 1,6 mln zł tytułem odszkodowań sądowych i pozasądowych na rzecz producentów oprogramowania. Najwyższe odszkodowanie opiewało na kwotę blisko 350 tys. złotych.

W 2013 roku BSA | The Software Alliance przeprowadziło łącznie 1 305 działań prawnych w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). W wyniku tych działań zawartych zostało 426 ugód na mocy których przedsiębiorcy z tego regionu ponieśli łącznie koszt blisko 15 mln dolarów, niemal 9 mln dolarów tytułem odszkodowań a blisko 6 mln dolarów w ramach tzw. legalizacji, czyli kosztów nabycia legalnego oprogramowania. Najwyższa ugoda zawarta z firmą korzystającą z nielegalnego oprogramowania wyniosła 1,3 mln dolarów.

Bartłomiej Witucki, koordynator BSA | The Software Alliance w Polsce komentuje: „W Polsce otrzymaliśmy w zeszłym roku rekordową liczbę zgłoszeń o przypadkach korzystania z nielegalnego oprogramowania. Systematyczny wzrost liczby zgłoszeń obserwujemy od kilku lat: trzy lata temu otrzymaliśmy ich blisko 400, dwa lata temu ponad 600, w zeszłym roku prawie 800. Co ważne, wzrasta liczba zgłoszeń poważnych naruszeń, co przekłada się na większe odszkodowania od  nieuczciwych przedsiębiorców. Najwyższa kwota odszkodowania wyniosła w zeszłym roku blisko 350 tys. złotych podczas gdy rok wcześniej 225 tysięcy złotych. W 2013 roku polscy przedsiębiorcy ponieśli w związku z korzystaniem z nielegalnego oprogramowania koszt blisko 1,6 mln złotych, podczas gdy rok wcześniej 1,3 mln złotych. Opublikowane dziś dane dowodzą, że systematyczny wzrost skuteczności działań BSA w Polsce jest faktem. Chcąc utrzymać tę tendencję, zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie kolejnej kampanii telewizyjnej w marcu. Niezależnie od zgłoszeń, liczymy także że przekaz kampanii skłoni przedsiębiorców, którzy bagatelizują kwestię legalności oprogramowania w firmie do głębszej refleksji, a w konsekwencji, także do działań auto-naprawczych.”

Korzystanie przez przedsiębiorców z nielicencjonowanego oprogramowania wiąże się z ryzykiem odpowiedzialności prawnej i finansowej, groźbą utraty dobrego imienia firmy oraz klientów, zagrożeniem bezpieczeństwa informatycznego oraz naraża na poważne kłopoty organizacyjne, włącznie z przestojem w funkcjonowaniu firmy w wypadku zatrzymania przez Policję twardych dysków.