Spółka Delko podpisała już pierwsze umowy w ramach przygotowywanego programu franczyzowego dla sklepów chemicznych i kosmetycznych pod nazwą „Blue STOP” – informuje dlahandlu.pl.

Spółka skomentowała również kwestię złych wyników finansowych.

– Spółka z powodów niezależnych od obecnego zarządu w poprzednich czterech kwartałach zanotowała stratę z działalności. Podstawową przyczyną tej straty był gwałtowny wzrost kosztów w centrali spółki, spowodowany decyzjami podjętymi przez poprzedni zarząd w krótkim okresie pomiędzy lipcem 2011 i kwietniem roku 2012. Obecny zarząd przeprowadził szybkie i gruntowne działania sanacyjne, aby naprawić skutki podjętych poprzednio błędnych decyzji – podkreśla zarząd firmy.