Dostęp do wszystkich informacji handlowych zawartych w systemie ERP z poziomu tabletu i smartfona, to nowa funkcjonalność systemu Impuls EVO firmy BPSC.

Mobilny Sprzedawca to aplikacja będąca częścią Impuls EVO, „mobilnego” systemu ERP, wprowadzonego przez BPSC w maju ubiegłego roku i umożliwiającego zdalny dostęp do danych. Mobilny Sprzedawca „uwalnia” dane zgromadzone do tej pory w systemach desktopowych i pozwala handlowcom na szybkie podjęcie istotnych decyzji sprzedażowych.

– Mobilny Sprzedawca umożliwia wgląd we wszystkie informacje dotyczące danego klienta. Dotyczy to między innymi wcześniejszych zamówień, obrotów, marż, ale także niezapłaconych faktur oraz wszelkich innych informacji obejmujących handlową historię współpracy – zauważa Sławomir Kuźniak, Dyrektor Centrum Kompetencyjnego Rozwoju Aplikacji Internetowych w BPSC – Podczas spotkania handlowca z klientem, aplikacja pozwala ocenić ekonomiczny sens zastosowania określonej polityki upustowej i jest potężnym narzędziem umożliwiającym negocjowanie warunków.– dodaje Kuźniak.

Dostęp do informacji to nie jedyna funkcja Mobilnego Sprzedawcy. Z poziomu aplikacji handlowiec może również wprowadzać zamówienia, ustalić szczegóły oraz dostępność towaru a także analizować etap realizacji dostawy. Jeśli pozwalają na to zasoby firmy, możliwe jest również wspólne przeglądanie zdjęć poszczególnych pozycji asortymentowych w trakcie ustalania zamówienia. Przedstawiciel handlowy ma też dostęp do kalendarza dzięki czemu może planować wizyty i kolejne zadania. Wkrótce, BPSC chce wzbogacić aplikację o możliwość wprowadzania zgłoszeń serwisowych.

Mobilny Sprzedawca to część systemu ERP Impuls EVO, wprowadzonego przez BPSC w maju 2012 roku i łączącego dotychczasowe funkcjonalności ERP z rozwiązaniami takimi jak: MES (system realizacji produkcji), MWS (zarządzanie przestrzenią magazynową), MHR (zarządzanie kapitałem ludzkim) oraz BI (Business Intelligence). Impuls EVO umożliwia korzystanie z informacji operacyjnych, zarządczych, rynkowych, – pochodzących również z zewnętrznych witryn WWW i innych systemów, z poziomu serwisu WWW.