Stworzenie zestawu mobilnych funkcjonalności, obejmujących procesy obsługi sprzedażowej, marketing oraz  opiekę serwisową to główny cel jaki przyświecał ekspertom BPSC w przygotowaniu systemu CRM WEB. Aplikacja jest funkcjonalnym i intuicyjnym narzędziem dostępnym przez przeglądarkę www. To kolejny krok w procesie uruchamiania rozwiązań składających się na system Impuls EVO do przestrzeni dostępnej z poziomu urządzeń mobilnych.

CRM WEB jest czymś więcej niż wersją mobilną rozwiązań wspierających kontakty z klientem oferowanych w ramach systemu Impuls EVO. Umożliwia dostęp z poziomu przeglądarki www do wszystkich tych funkcjonalności oprogramowania ERP, które związane są z realizacją procesu sprzedażowego począwszy od zapytania ofertowego, złożenia oferty, poprzez zamówienie, aż po ocenę szans sprzedażowych czy raportowanie. Są to więc zarówno obszary finansowo-księgowe, dystrybucyjne czy kadrowo-płacowe. W rozumieniu procesowym CRM WEB oferuje dostęp do informacji związanych zarówno z klientem, przedstawicielem firmy jak i dokumentem.

Produkt oferowany jest obecnie w wersji umożliwiającej realizację dowolnego procesu sprzedaży. Kolejne odsłony tego rozwiązania pozwolą wspierać procesy marketingowe oraz wszelkie działania związane z obsługą klienta w tym realizacją reklamacji. Elastyczność rozwiązania pozwala na rozwijanie zakresu funkcjonalnego poprzez uruchamianie kolejnych portletów wskazanych przez klienta. Mogą to być również informacje zawarte w zewnętrznych serwisach internetowych – np. aukcyjnych czy finansowych. Ponadto CRM WEB jest systemem otwartym na implementowanie dedykowanych rozwiązań branżowych.

– Elementem wyróżniającym CRM WEB spośród innych, oferowanych na rynku, rozwiązań jest możliwość korzystania z informacji zawartych w relacyjnej bazie danych systemu Impuls EVO. Oczywiście CRM WEB może być również integrowany z oprogramowaniem innych dostawców, co daje potencjalnemu klientowi możliwość wyboru modelu funkcjonowania aplikacji – podkreśla Katarzyna Banasik, Dyrektor Biura Zarządu BPSC S.A. i koordynator projektu CRM WEB.

System adresowany jest do firm produkcyjnych, dystrybucyjnych oraz usługowych, niezależnie od ich wielkości.