Retail Institute to ośrodek badań i innowacji dla sektora centrów i sieci handlowych. Organizacja stworzyła centrum transferu wiedzy i innowacji NextGenLab, w ramach którego eksperci poszukują nowego spojrzenia na retail i stojące przed branżą wyzwania. Dzięki włączeniu w prace przedstawicieli centrów i sieci handlowych, jednostek akademickich, NGOs i młodych firm technologicznych, działalność centrum zaowocuje adaptacją nowoczesnych rozwiązań i technologii przez retail oraz wzrostu innowacyjności firm. Zapraszamy firmy do włączenia się w prace inicjowane przez Retail Institute.

W 2020 roku prace centrum NextGenLab będą koncentrować się na realizacji pionierskiego programu Challenger 2.0, który nastawiony jest na pobudzenie kreatywności, przełamywanie schematów, dostrzeżenie przez sektor handlowy nowych szans i możliwości. W trakcie 10 dniowych warsztatów design thinking, na które zapraszamy już dziś centra i sieci handlowe, a także osoby między 22 a 30 rokiem życia, studentów, absolwentów szkół wyższych, młodych pracowników naukowych, NGOs oraz start-upy, powstanie unikatowy bank innowacji i pomysłów będących odpowiedzą na wyzwania i trudności retailu. Dzięki wsparciu mentorów i ekspertów z Retail Institute najlepsze idee zostaną wdrożone w firmach biorących udział w programie. Włączenie w cały proces funduszu VC zagwarantuje najlepszym szansę na pozyskanie finansowania rozwoju. Program trwa 12 miesięcy.

Prace w centrum NextGenLab będą prowadzone w 2020 roku między innymi w obszarach:

Zrównoważonego rozwoju
Energetyki opartej o odnawialne źródła / zero waste/ circular economy
Personalizacji / Indywidualizacji usług przez obiekty i firmy handlowe
Customer Experience
Non-shopping Space
I wiele innych!

Nasza działalność ma wymiar informacyjny, edukacyjny, ale i operacyjny / wykonawczy. Wszystkie rozwijane w centrum transferu wiedzy i innowacji rozwiązania muszą spełniać wysokie standardy jakościowe, a ich skuteczność zostanie potwierdzona testami i pilotażami. Start-upy, które ukończą z wyróżnieniem program Challenger 2.0 otrzymają od RI certyfikat jakości i wsparcie w promocji i komercjalizacji rozwiązań.

Challenger 2.0 to również społeczność studentów, absolwentów i młodych pracowników akademickich wiążących ścieżkę rozwoju i kariery z innowacjami w retailu. Uczestnicy programu otrzymają wiedzę o branży handlowej, nowoczesne narzędzia tworzenia innowacji, pełne wsparcie ekspertów, mentorów, a także porady prawne i biznesowe. Nagrodą dla najlepszych będzie możliwość podpisania Umów współpracy z zainteresowanymi centrami i sieciami handlowymi, a tym samym czerpanie z tego tytułu korzyści. Nawiązane w trakcie programu relacje otworzą drzwi do procesów rekrutacyjnych.

Dla kogo?

Centra i sieci handlowe

Zapraszamy firmy widzące potencjał w innowacjach i nowych technologiach, chcące tworzyć miejsca, usługi i rozwiązania będące odpowiedzią na aspiracje i potrzeby nowych generacji klientów. Udział płatny.

Studenci, absolwenci, młodzi pracownicy naukowi

Zapraszamy osoby otwarte, kreatywne, przedsiębiorcze, potrafiące myśleć krytycznie i konstruktywnie, lubiące pracować w grupie, mające 22-30 lat. Rekrutacja do programu Challenger 2.0 trwa do 20 marca br. Krótki film (2-3 min.) z autoprezentacją prosimy przesłać na [email protected]! CV również honorujemy.

Młode firmy technologiczne

Zapraszamy firmy chcące zaprezentować się w trakcie kameralnych spotkań z decydentami branży retail. Najciekawszym pomożemy wyskalować biznes, dopasować je do realnych potrzeb i oczekiwań retailu. Przeprowadzimy pilotaże i testy, aby zweryfikować reakcje użytkowników i skorygować je przed wprowadzeniem szerzej na rynek. Certyfikat jakości RI potwierdzi najwyższą jakość usług, ich efektywność i użyteczność. Retail Institute pomoże wybranym skomercjalizować i wypromować rozwiązania w grupach docelowych klientów.

NGOs

Zapraszamy do włączenia się w prace centrum transferu wiedzy i innowacji organizacje eksperckie, których wiedza, doświadczenie i know-how mogą przyczynić się do rozwoju innowacyjności.

Zachęcamy Państwa do włączenia się w prace Retail Institute. Czas na nowe pomysły i kierunki rozwoju!

Więcej informacji: Anna Szmeja, Prezes Retail Institute ([email protected])