Produkcja, HoReCa i handel to sektory, które w I kwartale br. oceniają swoją sytuację lepiej niż w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Ich subindeksy są też wyższe niż główny odczyt „Barometru EFL” (56,8 pkt.) i wynoszą odpowiednio 60,6 pkt., 59,4 pkt. oraz 57,9 pkt. Dobre wartości wskaźników wynikają przede wszystkim z optymistycznych prognoz dotyczących inwestycji i sprzedaży. W szczególności, aż 47% firm handlowych planuje więcej inwestować, a 42% producentów liczy na wyższą sprzedaż swoich towarów.

– Branżowy obraz, jaki wyłania się z pierwszego tegorocznego „Barometru EFL”, stanowi odbicie zarówno polskiej jak i unijnej gospodarki. Obie są w bardzo dobre kondycji, a produkcja i handel to jedne z najważniejszych filarów wzrostu gospodarczego. Z najnowszych danych GUS wynika, że produkcja przemysłowa w Polsce w wzrosła w styczniu o ponad 8%, a w lutym o ponad 7 proc. w ujęciu rocznym. Spodziewamy się dalszego wzrostu produkcji w kolejnych miesiącach jako rezultatu odbicia krajowego popytu inwestycyjnego. Natomiast głównymi motorami HoReCa i firm handlowych są wydatki konsumentów, rosnące zarówno za sprawą bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy, ale też wsparte programem Rodzina 500+. Choć w dalszej części roku dynamika konsumpcji prywatnej może nieco wyhamować, to i tak dalej będzie napędzać sektor handlowy w Polsce – mówi Radosław Kuczyński, prezes EFL.

HoReCa będzie więcej inwestować i sprzedawać
W I kwartale br. subindeks „Barometru EFL” dla HoReCa wyniósł 59,4 pkt. i był wyższy w porównaniu do poprzedniego kwartału o 4,1 pkt. Na odczyt wpłynęły głównie pozytywne prognozy dotyczących inwestycji i sprzedaży. Po pierwsze, ponad 45% hoteli, restauracji i firm cateringowych spodziewa się więcej inwestować Odsetek inwestycyjnych optymistów jest aż o 10 p.p. wyższy niż kwartał wcześniej. Co więcej, HoReCa sygnalizuje zdecydowany wzrost zamówień. W porównaniu do ostatniego kwartału poprzedniego roku, ponad dwa razy więcej firm spodziewa się wzrostu sprzedaży (I kw. 2018: 36,3 proc. vs. IV kw. 2017: 16,3 proc.).

Firmy handlowe największymi inwestorami
W I kwartale br. subindeks „Barometru EFL” dla handlu wyniósł 57,9 pkt. Jest to wynik nieco lepszy niż w poprzednim kwartale (+3,1 pkt.), ale także niż rok temu (+5,4 pkt.). Tutaj, podobnie jak w produkcji i HoReCa, na głównym wskaźniku zaważyły dobre prognozy dotyczące inwestycji i sprzedaży. Po pierwsze, aż 47 proc. firm handlowych spodziewa się więcej inwestować. To najlepszy wynik spośród wszystkich sześciu badanych branż. Jednocześnie odsetek inwestycyjnych optymistów jest o 11,1 p.p. wyższy niż kwartał wcześniej. Przedstawiciele branży handlowej sygnalizują również wzrost zamówień. Więcej spodziewa się sprzedawać 36 proc. firm, co oznacza wzrost o 13 pp. w porównaniu do IV kwartału 2017 roku.

Firmy handlowe bardzo często posiłkują się leasingiem – przy pomocy tego rozwiązania swoje inwestycje zamierza finansować aż 44 proc. firm.

Stabilna sytuacja na początku roku
Pierwszy tegoroczny odczyt „Barometru EFL” wyniósł 56,8 pkt. i jest porównywalny ze wskaźnikiem sprzed kwartału (58,2 pkt.) oraz sprzed roku (57,1 pkt.). Można więc wciąż mówić o kontynuacji pozytywnych nastrojów w sektorze MŚP. Eksperci EFL zwracają jednak uwagę na bardzo optymistyczne prognozy przedsiębiorców dotyczące sprzedaży usług i produktów.