Bricomarché, jeden z liderów sprzedaży produktów do domu i ogrodu, od lat konsekwentnie inwestuje w nowe technologie IT. Cyfryzacją objętych jest wiele obszarów, zarówno w jednostkach centralnych, jak i sklepach oraz składach budowlanych należących do sieci. W czerwcu br. Bricomarché wdrożyło nowoczesny system ERP SAP S/4HANA. To największe i najbardziej kompleksowe wdrożenie technologiczno-biznesowe w historii marki.

Podążając za aktualnymi trendami rynkowymi w obszarze IT, Bricomarché wprowadza nowe technologie, mające przyczynić się do wzrostu efektywności i konkurencyjności szyldu na polskim rynku. Po wielu miesiącach prac wdrożeniowych uruchomiony został kompleksowy system zarządzania przedsiębiorstwem. Rozwiązanie oparte na najnowszych technologiach SAP zapewni firmie solidne wsparcie w zakresie podejmowania strategicznych decyzji dotyczących kierunków rozwoju i realizacji poszczególnych procesów biznesowych.

Wdrożenie SAP S/4HANA wpłynie na zwiększenie automatyzacji procesów, co powinno przełożyć się na poprawę rentowności sieci Bricomarché oraz bardziej efektywne zarządzanie jednostkami centralnymi i pojedynczymi supermarketami. System umożliwi także skuteczne zarządzanie i kontrolę nad operacjami finansowymi, co bezpośrednio wpłynie na zwiększenie efektywności operacyjnej. Zmniejszy się także ryzyko występowania błędów i niezgodności.
Sieć zakończyła wdrożenie systemu w centrali zakupowej oraz składach budowlanych. Kolejnym etapem będzie rozszerzenie zakresu funkcjonowania o wszystkie punkty sprzedaży prowadzone przez niezależnych przedsiębiorców. Łączna inwestycja w nowe rozwiązania informatyczne wyniesie kilkadziesiąt mln zł.

– Wdrożenie systemu SAP S/4HANA ma rozpocząć nową erę naszego funkcjonowania. Erę, w której wszystkie decyzje oparte będą o rzetelne, przejrzyste i łatwe do pozyskania analizy. Jednak spójne dane to nie wszystko. Naszym celem jest przede wszystkim poprawa produktywności, a co za tym idzie – odzyskanie cennego czasu, który przeznaczymy na działania dotyczące wzrostu naszych przychodów i zysków. Ambicją Bricomarché jest zajęcie trzeciej pozycji na polskim rynku „dom i ogród” i przeprowadzona transformacja cyfrowa ma nas do tego celu przybliżyć – podkreśla Katarzyna Jańczak-Stefanide, Dyrektor Generalna Bricomarché.

Trójstronna współpraca wdrożeniowa

Projekt transformacji cyfrowej w Bricomarché został zrealizowany przy współpracy z liderem wdrożeń i opracowywania rozwiązań opartych na aplikacjach biznesowych SAP, firmą PwC, której SAP przyznał ostatnio nagrodę Top Cloud Global Strategic Service Partner.

– Rosnąca świadomość polskich przedsiębiorstw z sektora handlu co do strategicznej roli cyfryzacji jest niezmiernie ważna. Zauważamy, że firmy takie jak Bricomarché precyzyjnie rozumieją, jak nowoczesne technologie mogą napędzać rozwój ich biznesu. System SAP S/4HANA został zaprojektowany, aby pomagać w osiąganiu założonych celów biznesowych – poprzez usprawnienie procesów nasi klienci mogą docelowo podnosić przychody i zyski. Współpraca z klientami, którzy mają jasno określone kierunki rozwoju i konsekwentnie podążają ścieżką cyfrowej transformacji, jest niezwykle satysfakcjonująca. Cieszymy się, że Bricomarché zaufało doświadczeniu SAP, wybierając nasze rozwiązania na swojej drodze cyfrowej transformacji – mówi Piotr Ferszka, Prezes SAP Polska.

– Każde wprowadzenie nowoczesnych technologii do organizacji to olbrzymie wyzwanie. Poza aspektem czysto technicznym, dotyczy także transformacji procesów, struktur, oraz przyzwyczajeń ludzkich. Dziękujemy zarządowi Bricomarché za zaufanie i możliwość realizacji tego priorytetowego przedsięwzięcia – jego skala i wizja wymiernych korzyści były imponujące. Celem Bricomarché było nie tylko unowocześnienie systemów IT, ale przede wszystkim stworzenie platformy do dalszych wzrostów i rozbudowy sieci sprzedaży, która już teraz przekroczyła liczbę 200 sklepów. Wdrożona architektura biznesowa rozwiązań SAP S/4HANA wspierać będzie jej dalszy rozwój – uzupełnia Marcin Rydlewski, Dyrektor PwC Polska.

Inwestycja w technologie SAP to dla Bricomarché strategiczny krok ku zwiększeniu konkurencyjności i efektywności w branży DIY. Centralizacja danych i procesów nie tylko usprawni operacje, ale także wzmocni pozycję Bricomarché, zapewniając stabilność i gotowość na przyszłe wyzwania rynkowe. Współpraca z SAP i PwC Polska umożliwia Bricomarché realizację jednej z najważniejszych transformacji technologicznych w historii firmy, kształtując nowoczesne oblicze sprzedaży detalicznej w Polsce.

Grupa Muszkieterów inwestuje w IT
W dobie postępu technologicznego inwestycje w nowoczesne rozwiązania informatyczne są nieodzownym elementem wymogów konkurencyjnego rynku. Automatyzacja procesów zachodzących w firmie, poprawa efektywności czy zwiększenie bezpieczeństwa to kluczowe korzyści cyfryzacji.

– Od kilku lat konsekwentnie inwestujemy w nowe technologie, realizując strategię transformacji IT całej Grupy w Polsce. Wdrażamy innowacyjne rozwiązania z zakresu infrastruktury i oprogramowania, wśród których są m.in.: systemy POS dla sklepów i stacji paliw, kasy samoobsługowe, nowy system lojalnościowy i promocyjny dla szyldów czy systemy ECM i HR w spółkach centralnych. Wdrożenie nowoczesnego, wydajnego i dopasowanego to potrzeb systemu ERP jest kolejnym ważnym krokiem tej transformacji – dodaje Filip Kaczorkiewicz, Dyrektor ds. Rozwoju Systemów Informacyjnych i Zarządzania Projektami.

Celem, który przyświeca wprowadzanym zmianom, oprócz wzrostu wydajności, jest stworzenie przyjaznego środowiska pracy, zarówno dla franczyzobiorców, jak i aktualnych oraz przyszłych pracowników Grupy.