BSA | The Software Alliance kontynuuje ogólnopolską kampanię informacyjną mającą na celu zachęcenie przedsiębiorców do sprawdzenia legalności posiadanego oprogramowania.

Kampania „Sprawdź swoje oprogramowanie” jest elementem działań antypirackich BSA i jest realizowana we współpracy z firmą DataContact.

„W ramach kampanii przedsiębiorcy otrzymują korespondencję zachęcającą do weryfikacji legalności posiadanego oprogramowania oraz do wypełnienia i odesłania oświadczenia o jego legalności. Pomoże nam to zaklasyfikować daną firmę jako legalnego użytkownika oprogramowania, co jest korzystne dla firm zważywszy, iż do członków BSA często zwracają się organy państwowe (Policja, urzędy celne i urzędy kontroli skarbowej) z prośbą o informacje dotyczące legalności oprogramowania w związku z prowadzonymi postępowaniami” – wyjaśnia Krzysztof Janiszewski, przewodniczący Lokalnego Komitetu BSA w Polsce.

Przedsiębiorcy którzy nie zdecydują się na sprawdzenie legalności posiadanego oprogramowania powinni pamiętać, że zgodnie z polskim Kodeksem karnym uzyskanie programu komputerowego bez zgody podmiotu uprawnionego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5. Ponadto, na drodze cywilnej, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, twórca (producent) oprogramowania, którego majątkowe prawa autorskie zostały naruszone, może domagać się od sprawcy naruszenia zapłaty podwójnej wysokości stosownego wynagrodzenia (opłaty licencyjnej), zaś w wypadku, gdy naruszenie ma charakter zawiniony, potrójnej wysokości tego wynagrodzenia. Warto także pamiętać, że na mocy ustawy o kontroli skarbowej, od 2011 roku podmiotami uprawnionymi do weryfikacji legalności oprogramowania są także inspektorzy urzędów kontroli skarbowej. Niezależnie od konsekwencji prawnych, korzystanie z nielegalnego oprogramowania stanowi również potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa firmy.