Podsumowania budżetów marketingowych często ujawniają dodatkowe środki, które udało się zaoszczędzić, a które jeśli nie zostaną wykorzystane przepadną bezpowrotnie wraz z końcem roku.

Warto zatem pomyśleć o rozwiązaniach, które będą miały wymierny wpływ na wyniki sprzedaży w nadchodzących miesiącach. Od 5 lat Sodexo Benefits and Rewards Services pod koniec roku uruchamia akcję „Budget Cleaning” przypominając w ten sposób marketerom, że niespożytkowane środki nie muszą zniknąć, a mogą zostać wykorzystane na zakup narzędzi motywacyjnych lub przeprowadzenie nieskomplikowanej akcji wsparcia sprzedaży. W ramach oferty promowane są najprostsze i w tym przypadku najbardziej efektywne oraz uniwersalne narzędzia nieopodatkowane VAT – Kupony Premiowe i Karty przedpłacone. Dużą zaletą tych rozwiązań jest także sprawna logistyka – Kupony i Karty są łatwe w przechowywaniu, można je szybko nabyć, dostarczyć i bez problemu magazynować.

Nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług z kwietnia 2011, zmieniła m.in. art. 7 ust. 2, zgodnie z którym wszystkie nagrody rzeczowe wydawane uczestnikom akcji marketingowych zostały opodatkowane podatkiem VAT. Są jednak sytuacje, w których treść przepisu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT nie wpływa na podwyższenie kosztów akcji marketingowej. Jest tak na przykład w przypadku nagród w postaci znaków legitymacyjnych, które nie stanowią towaru w rozumieniu art. 2 pkt. 6 ustawy o VAT, a do których zaliczane są Kupony Premiowe oraz Karty przedpłacone, które nie posiadają możliwości wypłaty z bankomatu, czyli wymiany na gotówkę. W praktyce oznacza to, że wykorzystanie tych rozwiązań w programach wsparcia sprzedaży i akcjach marketingowych pozwala zaoszczędzić 23%, czyli tak naprawdę zwiększyć o 23% realną siłę nabywczą budżetu przeznaczonego na zakup nagród.