Sieci sklepów spożywczych, podobnie jak i inne podmioty działające na polskim rynku, prowadzą obecnie szereg inwestycji związanych z nowymi technologiami. Carrefour Polska, lider innowacji w sektorze FMCG, realizując założenia globalnego planu strategicznego „Carrefour 2022”, podjął decyzję o migracji infrastruktury IT na środowisko chmury obliczeniowej. Jednym z dostawców data center w Polsce jest firma Polcom. Jest to ważny krok w drodze do wyższej elastyczności biznesowej i dojrzałości technologicznej, który ułatwi zarządzanie w tym obszarze i wpłynie na dostępność systemów dla klientów Carrefour Polska.

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 900 sklepów w 6 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów hurtowo-dyskontowych, osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 230 000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw. Przemyślany model biznesowy i ukierunkowanie na innowacje zaowocowały tym, że firma osiąga doskonale wyniki finansowe w Polsce.

– Prowadzenie biznesu charakteryzującego się sporą zmiennością oraz o rozporoszonej strukturze jest sporym wyzwaniem. W Carrefour szukaliśmy rozwiązania, pozwalającego na zwiększenie elastyczności IT, bez konieczności planowania inwestycji w infrastrukturę. Takiego, które z jednej strony pozwoli nam na odpowiednie przygotowanie wszystkich systemów na tzw. piki zakupowe np. w okresie świątecznym, ale z drugiej umożliwi lepszą kontrolę kosztów, w szczególności inwestycyjnych – mówi Michał Malanowski, dyrektor działu IT w Carrefour Polska. – Postawiliśmy na nowoczesne technologie związane z cloud computingiem oraz na współpracę ze sprawdzonym, polskim dostawcą usług chmurowych, firmą Polcom, która udostępnia wydajne środowisko informatyczne ze swoich dwóch, niezależnych ośrodków przetwarzania danych. Wierzymy, że przyczyni się to do wzmocnienia naszej pozycji jako jednego z liderów przemian technologicznych. – zaznacza Michał Malanowski.

Przyjęta w 2017 roku przez Grupę Carrefour globalna strategia omnichannel i transformacji digitalowej zakłada wdrożenie innowacyjnych projektów, usług i produktów. Do 2022 roku firma planuje inwestować w cyfrowe rozwiązania, usprawniając w ten sposób swój model działalności i struktury organizacyjnej. Carrefour chce również odpowiedzieć na zmieniające się oczekiwania i zwyczaje współczesnych konsumentów związane z komfortem, szybkością i wygodą całego procesu zakupowego, a przez to zostać światowym liderem transformacji żywieniowej.

– Wykorzystanie cloud computingu ma wpływ na zwiększenie elastyczności biznesowej, ponieważ pozwala na zakup informatyki według realnych potrzeb, bez konieczności robienia zapasów. Firma nie musi także deklarować, ile zasobów zostanie zużytych w ciągu kilku lat – zrozumiałym jest, że dla rozproszonych przedsiębiorstw, które nie są w stanie przewidzieć np. wielkości pików zakupowych, takie liczby są bardzo trudne do oszacowania. Managerowie zazwyczaj muszą dokładać więc pewien bufor, który niestety wiąże się z nadmiarowymi kosztami. Usługi chmurowe pozwalają na to, by rozliczać się dokładnie za tyle, ile jest potrzebne w określonym momencie. Chmura to także krótszy time to market dla nowo wdrażanych projektów biznesowych, których uruchomienie nie niesie za sobą konieczności inwestycji w dodatkowy sprzęt IT. Chmura pozwala zwiększyć dostępność i szybkość dostarczenia określonych projektów biznesowych, wpływa więc na poprawę procesu obsługi klientów końcowych – mówi Adam Matyaszek, Account Manager w Polcom. – Jak podkreśla usługi chmurowe to nie technologia przyszłości – W Polcom od 5 lat obserwujemy wzmożone zainteresowanie usługami cloudowymi wśród przedsiębiorstw, w których elastyczny model infrastruktury IT oraz odpowiednie zabezpieczenie danych ma kluczowe znaczenie, mam na myśli w szczególności firmy z obszaru e-commerce oraz branżę produktów łatwo zbywalnych – podkreśla Adam Matyaszek.

Poza korzyściami biznesowymi, inwestycja w technologię chmurową oraz data center podniosła dojrzałość technologiczną Carrefour Polska, uwalniając firmę od konieczności planowania inwestycji we własną infrastrukturę IT.