Najważniejszą cechą, wyróżniającą kalkulator Casio DV-220wśród innych modeli, jest dodatkowy, mniejszy wyświetlacz, który znacznie poszerza jego funkcjonalność. Przełączając się z głównego wyświetlacza na dodatkowy i na odwrót (przycisk „DUAL CALC”) możemy prowadzić obliczenia tak, jakbyśmy korzystali z dwóch kalkulatorów jednocześnie. Ponadto za pomocą strzałek możemy kopiować cząstkowe wyniki pomiędzy wyświetlaczami. Daje nam to pamięć, której zawartość cały czas widzimy i możemy na niej pracować.

Nie ma już problemu z tym, że nie jesteśmy pewni zawartości pamięci kalkulatora i musimy wykonywać cząstkowe obliczenia ponownie lub notować je na kartce. Liczby są cały czas widoczne, co znacznie przyspiesza rachunki oraz zapobiega popełnieniu błędu. Dodatkowy wyświetlacz zwiększa również czytelność wykonywanych obliczeń. Przy obliczeniach podatkowych wyświetla kwotę podatku. Z mniejszego wyświetlacza korzystają też takie, jak: COST-SELL-MAR (Koszt/Cena sprzedaży/Marża) – do wyświetlenia wyniku obliczeń;  konwersja walut –  podaje ustawioną wartość przelicznika kursu waluty; obliczenia na stałej K – wyświetlana jest wartość stałej K.

Sugerowana cena detaliczna kalkulatorów Casio DV-220  to 139 zł brutto.