Nowoczesne rozwiązania transportowe, oparte na bezgotówkowych instrumentach płatniczych wymagają bezpiecznych systemów, zgodnych z wymaganiami regulatorów i jednocześnie spełniających rozbudowane oczekiwania klientów – właścicieli infrastruktury transportowej. MCX Systems posiada certyfikację PCI DSS swojej platformy Multix Host, nowoczesnego Payment Gateway’a, tym samym posiada status certyfikowanego dostawcy bezpiecznych usług dla rynku płatności bezgotówkowych. Autorski Payment Gateway, zbudowany przez ekspertów MCX, umożliwia zarówno komunikację dowolnych urządzeń płatniczych z procesorami transakcji, dostawcami usług dodanych (VAS), agentami rozliczeniowymi, jak również budowanie dowolnych schematów taryfowych dla transportu. Wykorzystanie tej platformy w transporcie publicznym pozwoli używać bezgotówkowego instrumentu płatniczego jako biletu, przy jednoczesnym bardzo zaawansowanym rozliczaniu przejazdów – na bazie dziennej, godzinowej lub innej jednostki czasu, w oparciu o liczbę i częstotliwość przejazdów, czy też np. liczbę pokonanych odcinków podróżnych (przystanków).

„Multix Host to Payment Gateway obsługujący dowolne taryfy w transporcie publicznym, zapewniający przy tym bardzo dokładne wyliczenie kosztu podróży. MCX Systems jest pierwszym w Polsce dostawcą posiadającym rozwiązanie gotowe i scertyfikowane zgodnie z wymaganiami PCI DSS. To nowy etap w rozwijaniu nowoczesnych rozwiązań transportowych. Cieszymy się, że dzięki wdrożonemu Payment Gateway transport w Polsce będzie mógł skorzystać z najnowocześniejszych rozwiązań, które funkcjonują w niewielu miastach na świecie” – powiedział Grzegorz Wojtenko, Prezes Zarządu MCX Systems.

Rozwiązanie oferowane przez MCX Systems pozwala dowolnie różnicować modele obsługi klientów komunikacji publicznej: zarówno check in – check out (gdzie rozpoczęcie i zakończenie podróży, przekładające się na zastosowaną taryfę, odznaczone jest użyciem bezgotówkowego instrumentu płatniczego – system może naliczyć opłaty z górną granicą dzienną lub w dowolny inny sposób), jak i check-in (gdzie podróżny rejestruje wyłącznie rozpoczęcie podróży, wybierając rodzaj i liczbę opłaconych biletów). Podobnie system różnicuje czas weryfikacji użytego instrumentu bezgotówkowego – może dojść do autoryzacji w czasie rzeczywistym, lub autoryzacja może zostać odroczona. Karta płatnicza lub inny bezgotówkowy instrument płatniczy może zostać użyta, jako bilet czasowy dla jednej lub wielu podróżujących osób. Każdorazowo weryfikacja uprawnień pasażera do podróżowania z kartą płatniczą nastąpi poprzez odczyt karty i sprawdzenie informacji zawartych w systemie zarządzającym czytnikami w danym środku transportu.

Multix Host jest uniwersalnym rozwiązaniem, pozwalającym dowolnie kształtować taryfy w transporcie publicznym.  Ale jego zastosowanie sięga dużo dalej. Ułatwi w przyszłości również dystrybucję usług dodatkowych na urządzeniach płatniczych (np. doładowań telefonów przedpłaconych). Nad kolejnymi zastosowaniami pracują już eksperci MCX Systems.