Spółka MakoLab wdrożyła w CH Europa Centralna autorski system ColDis wspomagający proces zarządzania nieruchomościami. Wdrożone moduły obsługują procesy zarządzania umowami najmu, planowanie i kontrolę inwestycji. Aplikacja pozwala także na rejestr i podział kosztów funkcjonowania, fakturowanie, analizę należności oraz na sporządzanie raportów i zestawień.

Z systemu ColDis korzystają także inni właściciele centrów handlowych Rodamco Europe, SwedeCenter, CT Ptak, Helical Poland.

MakoLab jest firmą informatyczną notowaną na rynku New Connect GPW w Warszawie.